Polismuseet blir Museikort-museum – inträdet är fortfarande avgiftsfritt

Utgivningsdatum 17.1.2023 10.05
Nyhet

Polismuseet blir ett Museikort-museum från och med 18 januari 2023. I praktiken innebär förnyelsen att du kan köpa ett nytt Museikort hos oss eller förlänga giltighetstiden på ditt nuvarande Museikort. Inträdet till Polismuseet är fortfarande avgiftsfritt.

Museikortet är en gemensam inträdesbiljett för finländska museer och har grundats av Finlands museiförbund. Under kortets giltighetstid kan kortinnehavaren besöka cirka 350 museer så ofta hen vill. Museikortet är personligt och giltigt i 12 månader från det första museibesöket.

Museikortet kostar för närvarande 76 euro. Du kan betala Museikortet med bank- eller kreditkort.

Polismuseet Tammerfors