Polismuseets parkeringsplatser är ur bruk under en del av juli

Utgivningsdatum 20.6.2024 10.56
Nyhet

På parkeringsplatsen framför Polismuseet och på museets infartsväg utförs asfaltsarbeten 1–22.7.2024. Under arbetets gång är parkeringsplatserna ur bruk en del av tiden och man kan inte ta sig till museets gård med bil.

När infartsvägen från Vaajakatu är ur bruk kommer man till museet endast längs gång- och cykelvägen bredvid Hervannan valtaväylä. Parkeringsplatser finns till exempel invid Vaajakatu och i det närliggande köpcentrets parkeringshall.

Vi beklagar situationen.

Polismuseet Startsidans stor nyhet Tammerfors