Äldre kompisar lär sig undvika IT-bedrägerier i kampanjen Tänk dig för

Utgivningsdatum 20.2.2023 10.30
Nyhet
Åldrade vänner jublar och slår nävarna tillsammans i vardagsrummet. Bilden lyder uppmaningen: Tänk dig för, fall inte för digitalt bedrägeri.
I kampanjen lär sig två äldre vänner, skådespelarna Jarmo Koski och Jukka Voutilainen, att identifiera och undvika digitala bedrägerier tillsammans.

Finländare förlorar årligen tiotals miljoner euro som en följd av it-bedrägerier. Typiska bedrägeriformer är de s.k. bank- och kärleksbedrägerierna. Det bästa sättet att undvika att bli lurad av en it-bedragare är att lära sig känna igen it-bedrägerier. Därför lanserar Inrikesministeriet och polisen i februari en kampanj för att lära ut hur man kan förhindra it-bedrägerier genom att tänka sig för.

I centrum för kampanjen finns två reklamfilmer som visar typiska it-bedrägerier. På videofilmerna går två äldre kompisar, skådespelarna Jarmo Koski och Jukka Voutilainen, igenom situationer där de tillsammans har lärt sig att identifiera och undvika ett it-bedrägeri.

Kampanjens syfte är att uppmuntra äldre människor att i tankarna gå igenom olika bedrägerisituationer för att de ska kunna agera förnuftigt i verkliga situationer. En bedragare kan ta kontakt till exempel i ett socialt medium, med e-post eller med sms och med smarta trick försöka få offret att ge information, till exempel sina nätbankskoder.

Det mest effektiva sättet att bekämpa bedrägeribrott är att öka kunskapen och kännedomen om olika fenomen. Målgruppen är äldre människor, som är särskilt utsatta då det gäller it-bedrägerier.

– För många äldre kan det vara svårt att känna igen ett it-bedrägeri bland annat på grund av bristande datatekniska kunskaper. Statistiken visar att det ofta är äldre personer som lider de största ekonomiska förlusterna, berättar koordineraren, inspektör Marika Koskinen vid Centralkriminalpolisen. 

Man kan se kampanjvideofilmerna på polisens sociala medier, på Youtube och som betalda reklamer. Dessutom visas den ena reklamfilmen på Yles kanaler under vecka 8 som ett allmännyttigt informationsinslag. På kampanjens sidor finns tänk dig för-minnesregler. Med hjälp av dem kan var och en lära sig undvika it-bedrägerier.

Kampanjen är Inrikesministeriets och polisens gemensamma projekt.

IT-bedrägerier är förargliga för offren och utmanande för polisen

Finländare förlorar årligen tiotals miljoner euro på IT-bedrägerier. I verkligheten är dock vinningen av brotten ännu större, eftersom alla offer inte anmäler brotten för polisen.

Bedrägerierna kan begås på flera olika sätt och är utmanande också för polisen beträffande förhindrande av brotten, avslöjande och utredningen av dem. Förutom de ekonomiska förlusterna orsakar bedrägerierna ofta offren psykiska skador och skam, som inte kan mätas i pengar. 

Det är viktigt att de som blir utsatta för ett bedrägeri kommer ihåg åtminstone tre saken: underrätta omedelbart din bank om saken, lämna polisanmälan och prata med närstående eller en hjälpande organisation eller instans, t.ex. Brottsofferjouren.

– Det är viktigt att banken kontaktas utan dröjsmål, då kan banken eventuellt hinna stoppa transaktionen. En polisanmälan gör det möjligt att ställa gärningsmannen inför straffansvar. Uppgifterna i polisanmälningarna kan används också för polisens lägesbild och polisen kan varna befolkningen för de gärningssätt brottslingarna använder vid olika tider, säger Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen.

– Det är också bra om det finns någon offret kan prata med, en närstående eller en hjälpande organisation eller instans, det är viktigt att inte bli ensam. Händelsen kan göra att offret skäms, men det finns ingen orsak att skämmas, vem som helst kan bli utsatt för brott, påminner Pöyhönen.

Information om it-bedrägerier

  • Om bedrägerier i bankernas namn lämnade målsägandena åren 2021 och 2022 ca 2 150 anmälningar till polisen. Vinningen är enligt anmälningarna omkring 15,5 miljoner euro. 
  • I dessa bedrägerier har offret till exempel fått ett bedrägerimeddelande i bankens namn. Enligt meddelandet har offrets konto blivit låst och offret ska för att få tillbaka sitt konto klicka på den länk som finns i meddelandet. Då mottagaren klickar på länken kommer hen in på brottslingens bedrägerisida, som kan se ut som en äkta nätbankssida. Om offret loggar in på den här sidan med sina nätbankskoder, ger hen brottslingarna sina nätbankskoder. Bedragarens syfte är att komma över offret nätbankskoder för att kunna tömma offrets bankkonton. 
  • Förutom bankbedrägerierna hör också kärleks- och dokumentbedrägerier till de vanligaste bedrägerityperna. Mellan januari 2021 och juni 2022 fick polisen i Finland omkring 700 anmälningar om kärleks- och dokumentbedrägerier. Enligt anmälningarna är vinningen av brott för den här typens bedrägerier ca 8,8 miljoner euro.
Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet