Allt fler unga gör sig skyldiga till överdrifter under mopedträffarna

Utgivningsdatum 12.10.2021 11.18 | Publicerad på svenska 12.10.2021 kl. 11.21
Nyhet

Polisen i Västra Nyland säger allvarliga ord om ungdomarnas mopedträffar. Till exempel under mopedträffen i Lojo i slutet av september gick ett stort antal unga till överdrift både beträffande körsättet och attityden gentemot myndigheterna.

I mopedträffen som ordnades i Lojo den 25 september deltog återigen hundratals ungdomar. De unga mopedisterna och publiken som var på plats uppförde sig mycket illa både i fråga om trafikreglerna och mot polisen som kom till platsen. 

– Våra poliser observerade igen mopedister som körde på bakhjulet och gjorde andra farliga trick mitt i folkmassan. Uppenbarligen anser de unga inte att detta är farligt, utan för dem är det någonting allmänt godtagbart och uppskattat. Det är också en felaktig föreställning att det på något sätt är mer acceptabelt att bryta mot trafikreglerna i en folkmassa, säger kommissarie Hannu Kontola. 

Enligt Kontola är det vanligt att tänka på det här sättet när man växer upp. Mopedträffarna innebär dock en ökad risk för allvarliga skador eller dödsfall, precis som exemplen från den gångna sommaren tyvärr visar. Polisen strävar efter att vara närvarande och förebygga de värsta möjliga följderna och andra brott vid sidan om, till exempel misshandel. 

Polisen kan inte tolerera detta beteende

Mopedträffar har redan ordnats i åratal. Vad är det som har förändrats nu?

– Ett nytt fenomen vid sidan om farligt körbeteende är allvarligt och avsiktligt störande av polisens arbete. Det hände även i Lojo, säger Kontola. 

I en stor grupp är det vanligt att enstaka personer uppför sig illa, men under mopedträffen i Lojo var det ett mycket stort antal som gick till överdrift. När polisbilen kom till platsen omringades den genast av ungefär hundra unga precis som om de hade kommit överens om detta på förhand. Polisen blev tillsagd att de inte behöver komma dit och förstöra mopedträffen. När polisbilen var mitt i folkmassan spottade de unga på bilen och försökte ta loss registreringsskylten.

Enligt Kontola överskred de då en gräns som inte längre kommer att tolereras. 

– Unga som beter sig på ovannämnda sätt inser kanske inte att de i verkligheten gör sig skyldiga till ett så allvarligt brott att det påverkar deras egen framtid, till exempel möjligheterna att få arbete eller studieplats. Denna typ av beteende leder framöver till att polisen måste ta till kraftigare åtgärder. 

De unga borde enligt Kontola fundera över hur de framöver förhåller sig till trafikreglerna och polisen och om de önskar att det ordnas mopedträffar i framtiden. 

– Även föräldrarna skulle kunna poängtera för de unga vad straffrättsligt ansvar betyder och vilka påföljder till exempel motstånd mot en tjänsteman eller hindrande av en tjänsteman kan leda till.
 

Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik