Ansvaret för och rätten till en övergiven båt beror på var den hittas

Utgivningsdatum 12.5.2022 16.17 | Publicerad på svenska 12.5.2022 kl. 16.23
Nyhet
En polisman pratar

Polisen får ibland frågan, vad som görs med båtar som övergivits vid stränder eller på andra platser. Åtgärderna beror på i vilket område båten lämnats.

Om båten övergivits på stadens eller kommunens område, är det staden respektive kommunen som ansvarar för att flytta en båt som övergivits eller lämnats på en plats utan tillstånd. Ett allmänt tillvägagångssätt är att föra båtarna till stadens depå, där de förvaras i några månader. Om båtens ägare inte hämtar båten under denna tid, säljs den vidare på auktion.

Om båten lämnats på ett privat område, ska områdets ägare konsultera polisen i frågan. Det kan strida mot lagen att avsiktligt överge en båt. Polisen beslutar vid behov om båten är värdelös och om den ska föras direkt till en lämplig avfallsbehandlingsplats. Polisen transporterar inte skrotbåtar, utan om båtens ägare inte nås är det områdets ägare som ansvarar för transporten och övriga kostnader.

Om en båt som lämnats på ett privat område är i säljbart skick, tillämpas hittegodslagen. Polisen beslutar om den hämtar båten till polisinrättningen eller om den till exempel ger områdets ägare rätt att förvara båten på den plats där den hittats. Enligt hittegodslagen övergår äganderätten till upphittaren efter tre månader, om inte ägaren hämtar sin båt.

Om du tror att du hittat en övergiven båt ska du ta ett foto av den och på en synlig plats på båten lämna en uppmaning att flytta den eller ett omnämnande om att båten befinner sig på privat område. Ofta hämtar ägaren båten till följd av detta. Om det är fråga om en båt som ska registreras, kan polisen vid behov kontakta den ägare som framgår ur båtregistret. En båt ska registreras om motorn har en effekt på över 20 hk eller om den är minst 5,5 meter lång. Om båten anmälts som stulen, hör den fortsatta utredningen av ärendet till polisen.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik