Årets polis 2023 Ismo Venäläinen: högklassig brottsutredning är en grundpelare för medborgarnas förtroende och polisverksamheten

Utgivningsdatum 8.11.2023 10.51
Nyhet
Årets polis Ismo Venäläinen. Bild: Pihla Liukkonen.

Kriminalöverkonstapel Ismo Venäläinen från polisinrättningen i Östra Finland har valts till Årets polis 2023.

Den erfarna kriminalöverkonstapeln Ismo Venäläinen från polisinrättningen i Östra Finland har valts till Årets polis 2023. I den rådande situationen då brottsligheten hela tiden förändras och kraven på brottsutredningen ökar har Venäläinen inte vilat på lagrarna, utan ständigt utvecklat sin yrkeskunskap. 

– Venäläinen är ett utmärkt exempel på att brottsutredning är intressant och utmanande samt mycket väsentlig ur medborgarnas synvinkel. Han har byggt upp en omfattande yrkesmässig repertoar och även gått framåt i karriären, konstaterade juryn.

Årets polis 2023 offentliggjordes onsdagen den 8 november 2023 i Helsingfors.

Temat är brottsbekämpning

Temat för Årets polis i år är brottsbekämpning. I offentligheten kommer brottsutredningen lätt i skymundan, men den är en av polisens viktigaste uppgifter i kampen mot brottslighet. Metoderna inom brottsutredning är underrättelse och förebyggande verksamhet. 

Årets polis Ismo Venäläinen betonar vikten av brottsutredning: 
– Med tanke på polisens tillförlitlighet och trovärdighet är det viktigt att de brott som medborgarna anmält utreds. Både brottsutredning och fältverksamhet är grundpelare i polisverksamheten. De berör vanliga medborgares vardag.

Brottsligheten och polisens arbete förändras hela tiden

Venäläinen arbetar som kriminalöverkonstapel och gruppledare vid polisinrättningen i Östra Finland, i den långvariga brottsutredningsgruppen vid polisstationen i S:t Michel.

Han har mycket mångsidig erfarenhet av uppgifter inom brottsutredning under en period av mer än 27 år. Venäläinen har från och med 1996 arbetat som utredare och chef inom utredningen i praktiskt taget nästan alla delområden inom brottsutredning – allt från utredning och förberedande handläggning av grundbrott ända till utredning av de allvarligaste och mest krävande brotten. 

– Utredningen har ändrat oerhört mycket. En gång i tiden utreddes främst så kallade ”riktiga brott” som till exempel öl- och tobaksstölder, bilstölder, misshandel och brott mot liv. Numera har brottsligheten allt mer flyttat över till datanätet och antalet anmälningar är mycket större än tidigare, säger Venäläinen när han beskriver förändringen.

Venäläinen har märkt att utredningen på grund av den allt större arbetsmängden inte är lika eftertraktad som tidigare. Trots det upplever han fortfarande att arbetet är meningsfullt:
– Jag har själv tyckt om utredning av mängdbrott, eftersom man aldrig vet vad följande dag för med sig. Arbetet omfattar nästan alla typer av brott i bred utsträckning.

Utmaningen är enligt honom det stora antalet fall. De borde fås ner till en rimligare nivå. 
– Det behövs människor som utför arbetet. Brottsutredningen bör utvecklas så att mängden fall blir rimligare. Annars finns det en risk för att de anställda blir utarbetade. Även vi gruppledare har en nyckelroll i fråga om hur fallen ges till utredarna. 

I sitt festtal i samband med offentliggörandet av Årets polis konstaterade inrikesminister Mari Rantanen att resurssituationen inom brottsutredningen kommer att förbättras och att åtgärder redan har vidtagits.  – Antalet anställda vid polisen kommer att utökas under regeringsperioden. Regeringsprogrammet innehåller dessutom flera åtgärder som gör brottsutredningen smidigare, sade Rantanen. 

Årets polis nr 48

Ismo Venäläinen har valts till Årets polis, den 48:e i ordningen. Han sätter stort värde på hedersbetygelsen.

– Det känns fint att en person som arbetar inom brottsutredning uppmärksammas på detta sätt. Jag sätter stort värde på titeln Årets polis och detta är också ett bevis på att brottsutredningen uppskattas. Det är det största beviset på uppskattning som en enskild polis kan få. Jag är mycket överraskad och glad över att ha blivit vald, konstaterade han i samband med offentliggörandet. 

Årets polis utses av Helsingfors Juniorhandelskammare, Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL och Polisstyrelsen. Valet offentliggjordes onsdagen den 8 november 2023 i Riddarhuset i Helsingfors. 

Brott och utredning Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Östra Finland Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet