Arrangören för sommarens tillställningar, du kommer väl ihåg att göra anmälan om offentlig tillställning i god tid

Utgivningsdatum 10.5.2022 12.21 | Publicerad på svenska 10.5.2022 kl. 12.34
Nyhet

Antalet offentliga tillställningar i Västra Nyland har klart stigit efter att coronarestriktionerna har försvunnit. Det lönar sig för arrangörena för tillställningar att i tid sköta om sina tillståndsärenden.

En tillställning eller händelse är en offentlig tillställning då när den är öppen för allmänheten, antingen gratis eller genom att köpa inträdesbiljett. Typiska offentliga tillställningar är olika konserter (speciellt ute), mässor och marknader, idrottstävlingar, utställningar och fester med publik.

Vilka tillställningar kräver anmälan?

I huvudsak bör man anmäla skriftligen om en tillställning till polisen på den ort tillställningen ordnas. 

− Du kan göra en anmälan om offentlig tillställning på polisens nätsidor eller skriva en fritt formulerad anmälan och skicka den i epost eller med vanlig post, berättar tillståndschef Leena Höysniemi.

Det är alltid bra att ta kontakt med ortens polis där tillställningen ordnas och ta reda på deras ståndpunkt. Åtminstone i följande fall är det skäl att göra en anmälan:

  • stora tillställningar (flera hundra deltagare)
  • utetillställningar på offentliga platser (speciellt vid trafikleder)
  • tillställningar planerade för specialgrupper
  • tillställningar som räcker till sena kvällen eller natten (efter kl. 22.00)
  • tillställningar som kräver ordningsvakter eller trafikdirigenter
  • tillställningar som har försäljning av alkohol
  • tillställningar som kräver räddningsplan (gäller tillställningar med över 200 personer)
  • tillställningar som väcker starka känslor (finns risk att tillställningen kommer att störas på nåt sätt).

Man behöver inte anmäla om alla tillställningar. Typiska sådana är tillställningar som inte föranleder störningar för utomstående och omgivningen eller kräver särskilda trafikarrangemang. Platsen för tillställningen eller en liten publikmängd kan också vara en orsak till att ingen anmälan behöver göras.

När anmäler man en tillställning till polisen?

Arrangören för tillställningen måste vara förutseende och verka i tid.  Arrangören bör i god tid ta kontakt med myndigheter för diskussion speciellt gällande stora tillställningar som ordnas flera dagar, för att undvika att det blir ändringar i sista minuten gällande tex. längden för tillställningen. 

Enligt lagen om sammankomster bör dock en tillställning anmälas till polisen senast fem dagar före den börjar. Andra myndigheter har avvikande och betydligt längre tidsgränser än detta. 

− I huvudsak lämnar arrangörerna in anmälan i tid. Vi känner dock till fall, där arrangören har marknadsfört stora musiktillställningar som börjat tidigt på kvällen och slutat på morron natten följande dag, före de har gjort anmälan till polisen. I dessa fall funderar vi på om arrangören har säkert tagit i beaktande att städerna övervakar bullernivån, och att anmälan måste göras till dem, konstaterar Höysniemi.

Polisen bedömer om ärendet kan behandlas som en anmälan. På en del anmälningar görs beslut, i vilket skrivs anvisningar och bestämmelser gällande tillställningens säkerhet, som är bindande för arrangören. 

− Arrangören för tillställningen ansvarar för säkerheten under tillställningen genom nödvändiga arrangemang. Som bilaga till en anmälan kan krävas säkerhets- och/eller räddningsplan, förklarar Höysniemi.

Gällande tillställningar som ordnas på områden som hör till Polisinrättningen i Västra Nyland, kan man ta kontakt med polisen till exempel på e-postadressen [email protected] 

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst