Att kontrollera ungas trafikbeteende är ett av polisens viktigaste medel för att påverka brottslighet som förekommer i trafiken och trafiksäkerheten

Utgivningsdatum 17.3.2023 10.58
Nyhet
En polisbil (maija) parkerad vid sidan av vägen. Trafikkontroll pågår.

Trafikövervakningen hör till de grundläggande uppgifterna såväl inom trafikpolisverksamheten som övervaknings- och alarmfunktioner. Övervakning av rattfylleri och kontroll av ungas trafikbeteende är viktiga medel för polisen att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikövervakningen är ett viktigt sätt för polisen att påverka såväl trafiksäkerheten som brottslighet som förekommer i trafiken.

– Syftet är att i första hand öka trafikanternas upplevelse av risken för att åka fast, konstaterar polisöverinspektör Pasi Rissanen.

I samband med trafikövervakningen bör polisen aktivt sträva efter att avslöja även andra än egentliga trafikbrott. Man kan effektivt påverka trafiksäkerheten och brottsligheten på vägarna även genom brottsbekämpningen och tillståndsförvaltningen. I vilket polisuppdrag som helst kan det framkomma omständigheter som ger anledning att misstänka att hälsokraven för körkort för en körrättsinnehavare inte uppfylls. Till exempel ett uppdrag som hänför sig till psykisk hälsa eller användning av rusmedel kan utgöra en grund för utredning av körhälsan.

Rusmedel, körhälsa och vakenhetstillstånd samt unga hör till de viktigaste påverkansområdena för polisens trafikövervaknings- och trafiksäkerhetsarbete, på vilka polisen försöker inrikta övervakning både på vägarna, i terrängen och till sjöss. Man strävar efter att påverka dem inte bara genom övervakning utan också genom annan polisverksamhet och kommunikation. 

Samhället bör satsa på att förebygga dödsolyckor i trafiken bland unga. Till trafikolyckor med dödlig utgång orsakade av unga hör vanligtvis ett antal bakgrundsfaktorer, såsom rattfylleri och fortkörning. Rusmedel är en stor riskfaktor för olyckor bland unga, även om rattfylleri i allmänhet inte inträffar så ofta i tonåren. Ungas trafikbrott, liksom andra former av ungdomsbrottslighet, är oftast ett gruppfenomen, det vill säga att olagliga handlingar utförs i grupp när ungdomar vill få välbehag och upplevelser och bli sedda och visa sig på styva linan.

Trafiksäkerheten främjas inte bara av trafikövervakningen utan också av känslan av att övervakning sker. Den känslan kan ökas genom kommunikation. Idag är kommunikation en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet som helhet. 

-    Således förbättras effekten av övervakningen genom kommunikation, säger informationsanalytiker Mika Sutela.

Kommunikation kan ha en förebyggande effekt, till exempel genom trafikundervisning och -upplysning. Det är ändamålsenligt att genomföra kommunikationen som riktar sig till olika målgrupper tillsammans med samarbetspartner. I synnerhet de unga bör få information om till exempel trafikregler, förutseende mobilitet, trafikolyckor och deras följder.

Artikeln Päihteet ja nuoret poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiä vaikuttavuuskohteita (på finska) publicerades den 8 mars 2023 i nummer 1/2023 av nättidningen Haaste, som ges ut av justitieministeriet och Rådet för brottsförebyggande som är verksamt i anslutning till justitieministeriet. Nättidningen behandlar vetenskapliga rön om brottsförebyggande, kriminalpolitik och brottslighet och temat för årets första nummer var missbrukarvårdstjänster och rusmedelsberoende. 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Trafik