Äventyrande av trafiksäkerheten har ökat i Sydvästra Finland – antalet inbrott har minskat

27.7.2021 12.13
Nyhet

Trafikbrotten har ökat markant i Sydvästra Finland i år. Även sexualbrotten och utpressningsbrotten har ökat. Hos polisinrättningens tillståndssida ansöks det mer ofta om identitetskort i stället för pass.

Polisen har konstaterat ett markant ökande antal trafikbrott i Sydvästra Finland jämfört med i fjol. Mellan januari och juni har polisen påträffat över 5600 vägtrafikanter som misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten. Förra året var motsvarande antal ca 4700 vägtrafikanter.

– Antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten har tyvärr även de blivit kvar på samma höga nivå som de steg till i fjol. Oftast handlar det om överhastighet berättar kommissarie Tuomo Katajisto vid Sydvästra Finlands polisinrättning.

Rattfylleribrotten har då igen minskat med ca 20 procent jämfört med i fjol. På årsbasis är vi ändå på väg mot över 2000 fall av rattfylleri i Sydvästra Finland.

– En förare av motorfordon som kör berusad eller kör med stor överhastighet utgör inte endast en fara för sig själv utan även för andra vägtrafikanters säkerhet. Därför riktar polisen sin trafikövervakning främst på att komma åt dessa förare konstaterar Katajisto.

Antalet inbrott har minskat – ökning i antalet sexualbrott

Inbrott i bostads-, affärs- och fritidsfastigheter har minskat i år i Sydvästra Finland. Till exempel inbrotten i fritidsfastigheter har minskat med hälften.

– I fjol hade vi ett rekordstort antal inbrott och nu är vi på väg mot tidigare inbrottsantal. I och med coronarestriktionerna har folk t.ex. vistats mer i fritidsbostäder vilket gör det svårare för inbrottstjuvar. En snörik vinter kan även minska på antalet stuginbrott berättar kriminalöverkommissarie Juha Kainonen.

Antalet sexualbrott har ökat markant i Sydvästra Finland. Mellan januari och juni 2021 har ca 300 sexualbrott kommit till polisens kännedom. Ökningen jämfört med förra året är t.o.m. 44 procent. Siffran innehåller bland annat sexuellt antastande, våldtäkt samt sexuellt utnyttjande av barn.

– Förra årets lockdown hade en klart sänkande inverkan på antalet sexualbrott, speciellt i mars-juni. Sexualbrott sker oftast då människor rör på sig och träffar varandra. Uppluckringen av begränsningarna denna vår hade i sin tur en ökande verkan på brottsantalet framför Kainonen.

Statistiken från i år innehåller även vissa händelser som omfattar flera brott. 

Även utpressningsbrotten fortsätter att öka. Jämfört med samma tidpunkt i fjol så har Sydvästra Finlands polisinrättning fått 73 fler brott till känna.

– Bland annat dataintrånget på Vastaamo syns i antalet utpressningsbrott. Antalet brott som sker i datanätverk har ökat varje år och speciellt nu under coronatider. 

Identitetskortens popularitet har ökat stort

Efterfrågan på identitetskort har ökat med nästan 30 procent i år. Passansökningarnas antal har igen stannat på samma nästan nivå som under samma tid i fjol, men även där håller efterfrågan på att öka igen. I och med begränsningarna av rörelsefriheten sjönk antalet beviljade pass till hälften. 

– Identitetskortens ökade popularitet beror förmodligen på att passansökningarna minskade i början på året men behovet av ett officiellt identitetsdokument har ökat. Till exempel bankerna kräver ofta att man bevisar sin identitet med ett officiellt identitetsbevis, dvs. med antingen pass eller identitetskort konstaterar kriminalkommissarie Leo Tusa.

Sammankomstbegränsningarna i början av året gjorde att antalet tillställningstillstånd rasade. Mot slutet av sommaren väntas antalet tillställningar öka.

Färre klaganden och mindre skadestånd

Mängden inkomna klaganden minskade klart jämfört med år 2020. Fram till slutet av juni hade Sydvästra Finlands polisinrättning tagit emot sammanlagt 43 klaganden (2020 var antalet 67 stycken).

– Under årets första hälft har Sydvästra Finlands polisinrättning betalt 2566 euro i skadestånd för skador som uppstått som en följd av polisens verksamhet (t.ex. skador som orsakats utomstående, fel i tillståndsärenden). Under hela fjolåret betalades det sammanlagt 17 800 euro i skadestånd. På den här fronten har polisens verksamhet varit utmärkt konstaterar polisjurist Jaakko Haukka.

Hälsosäkerheten i nyckelroll

Enligt polischef Risto Lammi ser Sydvästra Finlands polisinrättnings pågående år operativt sett bra ut och polisinrättningen uppnår eller är nära att uppnå sina resultatmål.

Coronavirusläget påverkar fortfarande mycket på polisens verksamhet samt polisens personal. 

– Coronaviruset som härjar runt oss är en stor faktor gällande såväl vår personals hälsosäkerhet samt även som en faktor som måste tas i beaktande gällande störningar som det rådande läget orsakar säger Lammi.

Även i år har vi fäst särskild uppmärksamhet vid polisinrättningens hälsosäkerhet och den har haft en central roll i vår verksamhet.

– På det stora hela har vi gjort en stabilt resultat och ett stort tack går till hela polisens personal och deras utmärkta prestationer i år säger Lammi.

Polisens statistik 2021 januari–juni polisinrättningen i Sydvästra Finland

Polisens statistik 2021 januari–juni polisinrättningen i Sydvästra Finland Egentliga Finland

Polisens statistik 2021 januari–juni polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta

Ytterligare information: poliisi.fi/sv/statistik

Egentliga Finland Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta
Polisinrättningen i Sydvästra Finland
brottmål
statistik