Bedrägerier i bankers namn fortsätter – polisen effektiverar bekämpningen och utredningen av it-relaterade bedrägerier

Utgivningsdatum 16.9.2021 13.00
Nyhet

Under våren och sommaren 2021 har polisen observerat en it-relaterad bedrägerihärva där it-brottslingar fiskar efter nätbankskoder som sedan missbrukas. För att bättre komma åt bedrägeribrottsligheten har polisen bildat en nationell utredningsgrupp.

Bedrägeribrottshärvan har samband med de bedrägerier i bankers namn som Centralkriminalpolisen informerade om den 23 juni 2021 (Finländare har förlorat miljoner på begrägerier i bankers namn – det kan vara svårt att se om en sida är falsk eller äkta). För dessa bedrägerier skaffar sig brottslingarna offrens nätbankskoder och överför sedan utan rätt pengar från offrens konton till andra konton. Bedrägerierna har riktatas mot flera finska banker och deras kunder. I hela landet har i år omkring 700 anmälningar om brott registrerats i samband med härvan, anmälningarna gäller huvudsakligen bedrägeri- och betalningsmedelsbedrägerier. I början var det främst äldre som utsattes för nätfisket och vållades ekonomisk skada, men senare har också andra åldersgrupper drabbats.  Den sammanräknade brottsskadan är nästan sju miljoner euro.

Gärningssättet är tvådelat

Analysen av det gärningssätt som används vid brottsfenomenet visar att brotten begås i två faser. I den första fasen sker fisket då förövarna tillgriper och kommer över nätbankskoderna. Detta sker genom länkar brottslingarna skickar med sms,  e-post eller via sökmotoroptimeringar.  Sedan loggar den ovetande målsäganden, inte in i sin nätbank utan in på en plattform som förvaltas av kriminella som på det här sättet kommer över offrets nätbankskoder.  

I det andra skedet börjar brottslingarna missbruka nätbankskoderna. Beträffande de egentliga missbruken har särskilt två centrala gärningssätt identifierats. Det första är att kapitalöverföringar sparas i en så kallad förteckning över väntande betalningar som målsäganden utan att veta det senare bekräftar med sina koder eller då hen försöker logga in i sin nätbank via en plattform som förvaltas av brottslingar. I det andra och mer avancerade gärningssättet lägger brottslingen en egen anordning till förteckningen över godkända anordningar varefter hen själv kan godkänna betalningen. 

Polisens mål är att ingripa och förhindra 

Eftersom denna härva och det vidsträckta brottsfenomen som hör ihop med den, är så allvarlig och omfattande har polisen vidtagit centraliserade åtgärder. 

– En nationell tidsbestämd projektutredningsgrupp har tillsats vid polisen. I gruppen ingår representanter för varje polisinrättning och Centralkriminalpolisen. I detta ärende har CKP ledningsansvaret, berättar polisinspektör Tuomas Pöyhönen vid Polisstyrelsen.

I den nybildade utredningsgruppen finns det sådan specialkompetens som behövs för utredning av it-brott, kunskap om penningtrafik och spårning av vinning av brott och erfarenhet av internationellt rättshjälpssamarbete, som behövs för bekämpningen och förundersökning av fenomenet.  Utredningsgruppens viktigaste mål är att identifiera den gärningsman eller de gärningsmän som misstänks för brottet och se till att straffansvar realiseras. Men det är också viktigt att förhindra att brottsskada uppstår och att utveckla nationella enhetliga verksamhetsmodeller. Syftet är också att förhindra och bekämpa den här typens brottsfenomen. 

– I de it-relaterade bedrägeribrotten är det fråga om ett brottsfenomen som tyvärr blivit allt vanligare och har mycket skadliga följder.  Därför var det nödvändigt och motiverat att bilda en nationell projektutredningsgrupp för att brottsfenomenet effektivt ska kunna bekämpas.  Det är synnerligen viktigt att förhindra gärningar, förbättra medborgarnas medvetenhet och uppmärksamhet om gärningssättet och att utveckla samarbetet mellan aktörer som har samband med saken, bland annat banker och polisen, för att minimera brottsskadorna, berättar den allmänna ledaren för den nationella utredningsgruppen, kriminalinspektör Mikko Kiiski vid Centralkriminalpolisen.

Polisen påminner om följande viktiga åtgärder:

  • Logga inte in i din nätbank med länkar du får med sms eller e-post eller via ett sökresultat du får med en sökmotor. 
  • Lägg till din nätbanks rätta adress som bokmärke eller favorit i din webbläsare.  
  • Favorisera bankens egen mobilapplikation, som är det säkraste alternativet.
  • Informera dina nära och kära om fenomenet.

Om du misstänker att kriminella kommit över dina nätbankskoder eller om du i din nätbank upptäcker räkningar som inte hör dit, är det mycket viktigt att du allra först och omedelbart kontaktar din bank och först efter det lämnar en brottsanmälan.

Ytterligare information om bedrägeribrottslighet: Har du blivit lurad – känn till de vanligaste fenomenen inom bedrägeribrottslighet

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Startsidans stor nyhet