Beslut om begränsning i misstanken om röjande av statshemlighet som CKP har undersökt

Utgivningsdatum 22.12.2022 14.16 | Publicerad på svenska 27.12.2022 kl. 11.39
Nyhet

Centralkriminalpolisen har undersökt andra brottsmisstankar som kommit fram i samband med den så kallade Signalprovanstalten-helheten. Åklagaren har beslutat att förundersökningen ska begränsas. En del av förundersökningen pågår fortfarande.

Keskusrikospoliisissa valmistui vuonna 2020 esitutkinta liittyen epäiltyyn turvallisuussalaisuuden paljastamiseen. Kyseinen nyt oikeudessa käsiteltävä esitutkinta liittyi siihen, onko Helsingin Sanomat artikkelissaan julkaissut ja valmistellut julkaistavaksi oikeudettomasti tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi. Tätä kokonaisuutta käsitellään parhaillaan oikeudessa. 

Keskusrikospoliisi on tutkinut yllä mainitun kokonaisuuden yhteydessä esille tulleita toisia rikosepäilyjä. Poliisi on epäillyt, että Puolustusvoimien virkamies on luovuttanut toimittajalle tietoa, joka on säädetty salassa pidettäväksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi. Epäilyä on tutkittu rikosnimikkeellä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt turvallisuussalaisuuden paljastamisen esitutkinnan lopettamisesta esitutkinnan rajoittamispäätöksellä. Valtakunnansyyttäjän toimisto on tiedottanut päätöksestä erikseen. 

Samaan tapahtumankulkuun liittyen on tutkittu myös virkasalaisuuden rikkomista, jonka syyteoikeus on vanhentunut. 

Esitutkintaan liittyy vielä toisia rikosepäilyjä, joiden tutkinta jatkuu. Esitutkintaan liittyvä aineisto on salassa pidettävää. Esitutkinnan keskeneräisestä osasta ei ole tässä vaiheessa muuta tiedotettavaa.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter