Blogg: Aktuellt om cyberbrottslighet

Utgivningsdatum 9.8.2023 13.33
Nyhet

Polisens blogg handlar om cyberbrottsligheten och dess aktuella former. Cyberbrottslighet är gränsöverskridande brottslighet, och bekämpning av den kräver nationellt och internationellt samarbete.

Genomsnittsåldern av personer som begår nätbrott håller på att sjunka, vilket också utgör en uppmaning för polisens strategier. Ungdomar och minderåriga framträder i polisens cyberbrottsstatistik i Finland och internationellt. Centralkriminalpolisens överinspektor Aku Limnéll berättar i polisens blogg att brottsutredningen hela tiden behöver ha koll på brottstrender som ändras. 

– Polisen besvarar utmaningarna inom bekämpning av cyberbrott bland annat med hjälp av projektet Cybercrime Exit som syftar till att förebygga datanätsbrottsligheten bland ungdomar. Finland är också med i Europols internationella samarbetsgrupp som heter The Joint Cybercrime Action Taskforce, alltså J-CAT, som har som syfte att undersöka och bekämpa cyberbrottslighet. Samarbetsgruppen erbjuder möjlighet till snabb informationsutbyte och effektiva åtgärder som förutsätter internationellt samarbete.

Läs hela bloggen: https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/aktuellt-om-cyberbrottslighet

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter