Blogg: Ansvarsfullt på nätet

Utgivningsdatum 30.10.2023 16.34
Nyhet

Polisen uppmanar alla att utveckla sina datatekniska färdigheter – huvudsaken är att det sker tryggt och säkert och inom de gränser som bestäms av lagen.

– Att omfatta en ansvarsfull verksamhetsmiljö är en viktig del av utvecklingen till en IT-sakkunnig. Det är viktigt att stöda barns och ungas datatekniska intresse genom att styra unga så att de utvecklar och utnyttjar sitt kunnande på ett etiskt sätt. Den här uppgiften ska inte skötas endast av polisen och föräldrarna, utan är en uppgift för hela samhället, säger Centralkriminalpolisens Inspector Sari Latomaa.

Läs hela bloggen: https://poliisi.fi/blogi/-/blogs/ansvarsfullt-pa-natet

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter