Centralkriminalpolisen har tekniskt klarlagt vad gasrörets skada orsakats av

Utgivningsdatum 24.10.2023 17.46
Nyhet

Händelsernas gång har påvisats utgående från bevismaterial och data. Skadan misstänks ha orsakats av fartyget Newnew Polar Bear, som seglar under Hong Kongs flagg.

Under dagens presskonferens berättade Centralkriminalpolisen att det tekniskt har klarlagts hur skadan på gasröret har uppkommit.

På presskonferens berättade Risto Lohi, som är utredningens allmänna ledare, att man på havsbottnen kan se ett 1,5–4 meter brett släpspår som leder till det ställe där skadan på gasröret finns. 

Några meter från skadan hittades ett ankare som misstänks ha orsakat både det breda släpspåret och också själva skadan.

– Ankaret lyftes tidigt i dag och på det konstaterades spår som tyder på att det verkar ha haft kontakt med gasröret, säger Lohi.

Från den plats där ankaret hittades leder ett smalt släpspår, vad gäller måtten på spåret passar det ihop med den del av ankaret som ska fästas vid sin kedja.

Dessa uppgifter tillsammans med analysen av datan gällande fartygens rörelser, har stärkt vår huvudutredningslinje, där vi utreder vilken andel fartyget Newnew Polar Bear har i detta ärende. Fartyget tillhör ett kinesiskt rederi och seglar under Hong Kongs flagg. 

– Dessutom har vi inte visuellt kunnat konstatera att fartygets andra framankare finns på sin plats, vilket hjälpte oss att rikta misstankarna mot detta fartyg, berättar Lohi.

Internationellt samarbete pågår

Under presskonferensen berättade Lohi att fartyget Newnew Polar Bear kontaktades flera gånger, men att det inte visade någon samarbetsvilja.

– Polisen hade inga juridiska grunder för tvångsmedelsåtgärder eftersom fartyget befann sig i den finska ekonomiska zonen, där vi saknar behörighet, konstaterade Lohi.

– Vi hade dock hela tiden beredskap att agera, om fartyget hade kommit in på Finlands territorialvatten, fortsätter Lohi. 

För att få tag på fartyget har vi också haft internationellt samarbete och just nu pågår samarbete med kinesiska myndigheter för att vi ska kunna fortsätta med utredningen även gällande fartyget. 

– Det finns fortfarande mycket att göra, säger Lohi.

Vi koncentrerar oss särskilt på att utreda om det i händelseförloppet föreligger uppsåt eller oaktsamhet.

I samband med internationell handräckning talar vi i varje fall om flera veckor innan flera åtgärder kan vidtas, berättade Lohi.

Presskonferensen öppnades av Centralkriminalpolisens chef, polisrådet Robin Lardot. Närvarande var också Gränsbevakningsväsendet och Marinen. Lardot tackade dem särskilt för den handräckning de givit i samband med utredningen. Enligt honom har dessa myndighetssamarbetspartner en utmärkt prestationsförmåga.

Ankkuri (bild: CKP)

Putkivaurio edestä (bild: Gränsbevakningsväsendet)

Putkivaurio sivulta (bild: Gränsbevakningsväsendet)

Raahausjälki kapea (bild: Gränsbevakningsväsendet)

Raahausjälki leveä (bild: Gränsbevakningsväsendet)

Bilderna får endast användas av medier som är registrerade hos polisens medietjänst.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter