Centralkriminalpolisen utreder grova bedrägerier som har samband med missbruk av FPA:s bostadsbidrag

Utgivningsdatum 21.2.2024 12.59 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 13.03
Nyhet

Förundersökningen av detta fall påbörjades sommaren 2023 då uthyrningen av bostäder avslöjades i samband med utredningen av grov narkotikabrottslighet. Enligt förundersökningen har åtminstone 25 bostäder hyrts ut vidare. Brottsskadan misstänks vara minst 100 000 euro.

Bedrägerierna misstänks ha skett mellan åren 2022 och 2023. Enligt förundersökningen hade den huvudmisstänkte skaffat sig tiotals hyresbostäder i huvudstadsregionen. De som var skrivna i bostäderna fick bostadsbidrag av FPA. Dessa hade sedan mot ersättning överlämnat sina bostäder till den huvudmisstänkte, som därefter hyrde bostäderna vidare mot kontant betalning. Bostäderna användes för boende och dessutom också för kortvarig användning och även som gömställe för och förvaring av narkotika. 

I denna härva finns det förutom den huvudmisstänkte 24 andra personer som är misstänkta för bedrägeri. Samtliga misstänkta har utländsk bakgrund. De som hyrde bostäderna i andra hand misstänks däremot inte för brott, utan har hörts som vittne.

– Det har vid förundersökningen kommit fram att de misstänkta har vilselett FPA genom att ge felaktiga uppgifter om bland annat sin verkliga bostadsplats. FPA betalade dem stöd utgående från de felaktiga uppgifterna, berättar kriminalkommissarie Matti Rekola, utredningsledare vid Centralkriminalpolisen.