CKP har inga belägg för att biståndsvapen spritt sig till Finland

Utgivningsdatum 1.11.2022 16.25 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 15.05
Nyhet

Publiciteten kan ha gett upphov till föreställningar om att vapen som levererats som bistånd till Ukraina har hamnat hos organiserade kriminella grupper. Centralkriminalpolisen känner inte till att sådana vapen har hamnat i Finland.

Yle hade den 30 oktober 2022 en nyhet om att vapen från Ukraina hamnar i Finland. Nyheten byggde på en intervju med kriminalöverkommissarie Christer Ahlgren vid Centralkriminalpolisen.
Utifrån intervjun publicerade Yle en artikel på finska och en kortare version av den på engelska. 

Centralkriminalpolisen anser att den bild som intervjun har skapat om att vapenhjälpen till Ukraina har spritt sig till organiserade kriminella grupper i Finland är inexakt. Polisen har inga belägg för att vapen som omfattas av vapenhjälpen har smugglats från Ukraina till Finland.

– Vi har inte uppgifter om att vapen som levererats som bistånd till Ukraina har hamnat i händerna på kriminella i Finland, säger biträdande chefen vid Centralkriminalpolisen Markus Välimäki.

Polisen beslagtar årligen en mängd olagliga vapen av organiserade kriminella aktörer. Polisen har kännedom om att det finns enskilda organiserade kriminella aktörer som är intresserade av vapnen i krigszoner. Polisen har sett tecken på att sådana aktörer på sikt kan försöka skaffa vapen också som en följd av det ryskinledda kriget.

– Utifrån intervjun med vår expert har man kunnat få den bilden att det redan har kommit vapen till Finland. Det finns dock inga belägg för det fenomenet. Vårt syfte har varit att föra fram möjligheten att kriminella som är aktiva i Finland försöker komma i besittning av vapen från konfliktområden.

Centralkriminalpolisen har identifierat enskilda aktörer inom den organiserade brottsligheten som under kriget har rest till Ukraina. Polisen följer läget kontinuerligt och upprätthåller en lägesbild över effekterna i Finland av det ryska angreppskriget.

Olaglig vapenhandel är betecknande för krig och det ger kriminella möjligheter att dra nytta av situationen. Det problemet har identifierats i väpnade konflikter runtom i världen. Fenomenet är inte kopplat till varifrån de vapen som använts i en eventuell konflikt ursprungligen kommer ifrån.

– Det hör i alla lägen till polisens verksamhet att på förhand se över eventuella risker, och i den här vapenfrågan har en möjlig risk identifierats som dock åtminstone inte i nuläget har realiserats, säger Välimäki.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter