CKP misstänker dataskyddsbrott i samband med dataintrånget mot Vastaamo

Utgivningsdatum 12.9.2022 12.12 | Publicerad på svenska 12.9.2022 kl. 12.29
Nyhet

Centralkriminalpolisen har avslutat en förundersökning som har samband med dataintrånget mot Vastaamo. Vid förundersökningen utreddes misstänkta dataskyddsbrott.

Förundersökningen är nu färdig. Ärendet lämnas till åtalsprövning för tre misstänktas del. De är misstänkta för grov oaktsamhet visavi behandlingen av personuppgifter. 

– Vi har utrett i vilket skick Vastaamos datasäkerhet och dataskydd var beträffande personuppgifter och känsliga uppgifter före och efter dataintrånget.  Förundersökningen var krävande eftersom insamling och undersökning av en stor mängd tekniskt material ingick i den, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen. 

Dessutom hördes flera vittnen och vi bad även flera datasäkerhetsexperter om utlåtanden.  
Hela härvan lämnas till åklagaren för åtalsprövning under september.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter