CKP och Helsingforspolisen utreder dataintrång mot Helsingfors stads system

Utgivningsdatum 17.5.2024 15.30
Nyhet

Det lönar sig att aktivt skydda sina personuppgifter redan i det här skedet även om utredningen av omfattningen av dataintrånget mot Helsingfors stads system pågår. Myndigheternas gemensamma anvisningar om hur du skyddar dig hittar du på webbplatsen: https://www.suomi.fi/guider/informationslacka.

Det grova dataintrång mot Helsingfors stads datasystem som ägde rum den 30 april utreds i samarbete med Centralkriminalpolisen och Polisinrättningen i Helsingfors. Helsingfors stad gjorde en polisanmälan enligt vilken datanätet för fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad drabbats av ett dataintrång.

– Utöver en förundersökning gör Centralkriminalpolisen en förutredning om hur dataintrånget mot stadens datanät kunde ske. Både förundersökningen och förutredningen har först inletts och polisen samarbetar intensivt med Helsingfors stad och Traficoms Cybersäkerhetscenter, säger utredningens allmänna ledare,  kriminalöverkommissarie Marko Leponen vid  Centralkriminalpolisen.

Polisen ansvarar för informationen om brottsutredningen och Helsingfors stad som personuppgiftsansvarig redogör för vilka uppgifter som har läckt ut från systemen och vilka personer som har drabbats.

– I förundersökningen utreds nu exakt vad som har hänt, hur intrånget har gjorts och vilka uppgifter som eventuellt äventyrats i samband med intrånget. Även om utredningen inte är färdig än, är det bäst att samtliga som misstänker att deras uppgifter har äventyrats vidtar åtgärder för att skydda sin identitet. Dessutom kan man utnyttja tipsen i förebyggande syfte, eftersom det tyvärr är vanligt att uppgifter kan äventyras på nätet, säger Leponen.

Detaljerade och aktuella anvisningar om hur du kan skydda dina personuppgifter hittar du på webbplatsen suomi.fi

Polisen informerar om hur utredningen framskrider när det är möjligt. 

Vid eventuella frågor om ärendet kan du på tjänstetid ringa 0295 475 314 (Polisinrättningen i Helsingfors). Du kan även skicka meddelanden till vihjeet.helsinki@poliisi.fi (Polisinrättningen i Helsingfors).

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors