De belönade Ankarpoliserna: ”Det måste ingripas innan ungdomen hamnar i problem”

Utgivningsdatum 17.12.2021 10.58 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 10.59
Nyhet
Två poliser sitter i polisbilen.
Ankarpoliserna Reetta Vainio och Jenny Stenberg-Kiviharju har valts till årets poliser i Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Ankarpoliserna Reetta Vainio och Jenny Stenberg-Kiviharju har valts till årets poliser i Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Som årets mest framstående arbetare belönar polisinrättningen informationsförvaltningsspecialisten Kari Wegelius.

Var man hör skratt och en duo som aktivt tar itu med åtgärder, där finner man äldre konstaplarna Jenny Stenberg-Kiviharju och Reetta Vainio. 

Detta team som arbetar på Åbo polisstation är en välbekant syn bland ungdomen: runt skolor och närbutiker, vid ungdomsgårdar, vid åstranden i Åbo och ibland som partypajare på hemmafester.

Som Ankarpoliser arbetar de med brottsoffer och gärningsmän under 18 år i samarbete med experter från social- och hälsovården. 

”Många glimtar av glädje”

Huvudsakliga syftet med Ankarpolisernas arbete är att ingripa i situationer där ungdomen har blandat sig in i brottslighet, förhindra dess möjliga spiralisering och förhindra ungdomens sociala utslagning. 

– Det viktigaste är att kunna förebygga brottslighet dvs. ingripa mångprofessionellt med låg tröskel i en alarmerande situation så snabbt som möjligt, berättar Stenberg-Kiviharju. 

– Redan då när ungdomen kanske har varit med om lite dumheter eller håller på att bli inblandad i fel sorts gäng och därmed i problem, tillägger Vainio.

Patrullen påträffar också många glimtar av glädje bland all brottsutredning. 

– Vi träffar massor med smarta och underbara ungdomar då vi patrullerar, utan att det handlar om brottslighet alls, klargör duon. 

Kontakter som byggts upp med förtroende

Det fanns flera skäl varför just dessa två valdes till årets poliser. Det finns få som hinner hänga med dessa kvinnor, resultaten talar för sig själv. Kollegorna vet att patrullen arbetar med egna personligheter, stora hjärtan och med starkt engagemang. 

– Med ett människovänligt arbetssätt och stenhård professionalism har de förutom olika myndigheter uppbyggt kontakter och öppen dialog med olika aktörer inom tredje sektorn. Med hjälp av omfattande nätverk samarbetar patrullen intensivt med idrott, kultur och olika föreningar och samfund, berömmer polischefen Risto Lammi från polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

Därtill har de både skilt och tillsammans kunskaper inom taktisk förhandling, de ger utbildning av hur man intervjuar barn samt hotvärderingsutbildning (t.ex. då man identifierar skolhot), hedersvåld, radikalisering och våld inom nära relationer.

Polisinrättningen satsar på förebyggande arbete

Stenberg-Kiviharju och Vainio samt deras kolleger övergår vid årsskiftet till den nya enheten för förebyggande verksamhet (EET-enheten) som grundas i Polisinrättningen i Sydvästra Finland. 

– I framtiden betonar och satsar vi allt mer på förebyggande arbete. I den nya enheten centraliseras bland annat en omfattande förebyggande övervakning som fokuserar på ungdom samt berusningsmedels- och narkotika-gatuövervakning, inriktat speciellt på barn och ungdom, berättar Lammi. 

Utmärkelsen delats sedan år 1995

Årets polis har valts i Polisinrättningen i Sydvästra Finland sedan år 1995 och detta år blir den 27. gången. 

Utmärkelsen delas alltid baserat på förslag av personalen och resultatet offentliggörs alltid i samband med polisinrättningens traditionsdag. Traditionsdagen firas till ära av inrättningen av Åbo polisstation den 17. december. Finlands första polisinrättning grundades i Åbo år 1816. 

Detta år belönades även årets mest framstående arbetare, som är informationsförvaltningsspecialist Kari Wegelius. Wegelius arbetar inom linjen för förvaltnings – och stabservice i Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Rollen av informationsförvaltning betonas

Wegelius har börjat arbeta inom polisförvaltningen år 1999. Han har arbetat i sitt nuvarande uppdrag sedan 2014. 

– Kunskaper i informationsförvaltning och betoningen av datasäkerhet i polisorganisationen är betydande och växer hela tiden. Även om själva arbetet av informationsförvaltningsspecialisten är relativt osynligt, ansvarar han för ett av de mest kritiska delområden med tanke på förutsättningarna av polisens aktionsberedskaper. Betydelsen av arbetet konkretiseras då en Virve-radio eller fjärranslutningarna inte fungerar, påminner Lammi. 

Wegelius positiva, flitiga och hjälpsamma serviceattityd inom organisationen förespråkade valet. Även mitt i brådskan får man alltid hjälp av honom. 

Utmärkelsen av den mest framstående arbetaren är avsedd för annan personal än poliser i polisinrättningen. Också denna utmärkelse delas ut på basis av förslag av personalen. 
 

Egentliga Finland Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta