De förnyade polisstationerna i Sydvästra Finland påbörjar sin verksamhet i början av april

Utgivningsdatum 23.3.2023 14.45
Nyhet

Förnyandet av polisstationerna vid Sydvästra Finlands polisinrättning har framskridit. Polisstationerna i Kankaanpää, Kumo, Loimaa och Nystad samt Pargas och Kimitoön kommer att fungera som s.k. hybridpolisstationer från början av april.

Vad är en hybridpolisstation och hur skiljer de sig från de nuvarande polisstationerna?

– Från början av april  kommer alla poliser som tjänstgör vid de här sex polisstationerna arbeta med både övervaknings- och brottsutredningsuppgifter – hittills har en del av poliserna jobbat i fältpatrull eller i utredningen, svarar chefen för övervaknings- och larmverksamheten, överkommissarie Stephan Sundqvist vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Utgångspunkten för reformen har varit att förbättra övervakningen av områdena.

– Aktiv övervakning och larmverksamhet tryggas genom resursering. Dessutom kommer förändringarna att möjliggöra ökad förebyggande verksamhet, säger Sundqvist.

"Polisen ska vara nära medborgarna"

Ökad övervakning möjliggörs då förundersökningen av de mest krävande brottsärendena flyttas till de större polisstationerna. På samma gång förflyttas en del av brottsbekämpningens personal till de större polisstationerna.

– Personalstyrkan vid de mindre polisstationerna minskar, men den personal som blir kvar kommer att bättre kunna använda sin arbetstid till övervakning, dvs. vara där som också medborgarna befinner sig, betonar Sundqvist.

Till exempel i Åboland kommer i fortsättningen ett fyrdubbelt antal patruller utföra övervakningsarbete jämfört med idag.

Uträttande av ärenden även i fortsättningen på den närmaste polisstationen

Enligt Sundqvist är det viktigaste med reformen att polisen har möjlighet att vara flexibel enligt den rådande situationen, dvs. växla tyngdpunkt mellan övervakningsarbete, larmuppdrag och brottsbekämpningsuppgifter.

På samma gång tryggas kvaliteten av utredningen i krävande brottsärenden, då ärendena styrs dit var det finns specialkunskap. 

Även om en del av brottsärendena förflyttas från hybridpolisstationerna, kommer områdets invånare även i fortsättningen att kunna uträtta sina ärenden på den närmaste polisstationen.

–  Utgångspunkten är att i sådana fall strävar man till att utföra t.ex. förhören på den polisstation som är belägen närmast kundens hem, berättar Sundqvist.

För polisens personal betyder reformen omfattande skolning, vilken redan har påbörjats.

Verksamheten vid hybridpolisstationerna kommer att pågå under en testperiod fram till slutet av år 2024, varefter polisinrättningen gör en bedömning och ett beslut om hur verksamheten fortsätter.
 

Brott och utredning Egentliga Finland Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Övervakning och larmverksamhet