De nordiska polisöverdirektörerna intensifierade sitt samarbete för att bekämpa gatugängsfenomenet

Utgivningsdatum 24.8.2023 16.11
Nyhet

De nordiska polisöverdirektörerna från Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland möttes i Helsingfors 22–24.8.2023. På agendan stod bland annat kriget i Ukraina och dess konsekvenser för säkerheten i Norden, utredning av IT-brottslighet och gatugäng. 

Fem personer står på balkongen.

Polisöverdirektörer: Benedicte Bjørnland, Norge; Sigríður Björk Guđjόnsdόttir, Island; Seppo Kolehmainen, Finland; Anders Thornberg, Sverige och Thorkild Fogde, Danmark. Foto: polisen, Mika Hakkarainen

Polisöverdirektörerna rapporterade om aktuella frågor inom polisverksamheten i sina egna länder, inklusive strategiska frågor och resursfrågor. 

De nordiska poliserna betonar vikten av ett nära samarbete i kampen mot IT-brottslighet och gatugängsbrottslighet.  

– Det finns många likheter i säkerhetsfrågor och liknande orosmoment. Alla medel för internationellt samarbete bör utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt. Ur polisens synvinkel står Europol och Interpol i centrum, och de möjligheter som Nato erbjuder bör undersökas. Inom ramen för det nordiska samarbetet upprätthålls ett högt ömsesidigt förtroende, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.  

– Vid mötet konstaterade vi enhälligt att Europol erbjuder en konkret mekanism för att eliminera gatugängsfenomenet, fortsätter Kolehmainen.

Talare vid mötet var generalsekreterare Jürgen Stock från Interpol, poliskommendör Lasse Aapio från polisinrättningen i Helsingfors, tidigare chefen för Europeiska unionens rådgivande uppdrag (EUAM) Antti Hartikainen samt direktören för Europeiska centret för allvarlig organiserad brottslighet Jari Liukku från Europol (ESOCC).

Samarbete förbättrar Finlands säkerhet

Internationellt samarbete är viktigt, eftersom inte alla former av brott följer nationsgränserna. Brottslingar är organiserade och bedriver sin verksamhet i gränsöverskridande nätverk. I datanäten har nationsgränserna mycket liten betydelse. 

Tack vare samarbetet kan man bereda sig på många hot och förhindra att de förverkligas. Brottslingar kan gripas också utanför Finland. 

Det nordiska polissamarbetet bedrivs på ett gränsöverskridande sätt både som verksamhet på lokal nivå och som ett praktiskt och strategiskt samarbete under ledning av polisens högsta ledning.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen