Den kinesiska sexrelaterade människohandelsbrottsligheten ökar kraftigt i Europa och även i Finland

Utgivningsdatum 31.8.2023 14.24 | Publicerad på svenska 3.10.2023 kl. 10.46
Nyhet

Helsingforspolisens riksomfattande grupp för människohandelsbrott har slutfört utredningen av ett misstänkt sexrelaterat människohandelsbrott. Fallet gick till åtalsprövning som grovt koppleri.

Polisen misstänker att en 50-årig kinesisk man bedrev koppleriverksamhet i Finland och på andra håll i Europa åtminstone sedan 2018. Den misstänkte bodde i Italien.

I Finland fokuserade verksamheten på huvudstadsregionen och utifrån förundersökningen omfattade mannens koppleriverksamhet också kvinnor i Åbo och Tammerfors. Prostitutionen bedrevs i privata ägares Airbnb-lägenheter och andra inkvarteringsanläggningar utan mottagningstjänster.

Förundersökningen visade att de kinesiska kvinnorna inte utförde sexarbete enbart i Finland utan åtminstone även i Sverige, Norge, Danmark, Schweiz och på Island. Den misstänkte bedrev koppleriverksamhet i Finland med minst tio kvinnor, varav en del besökte Finland flera gånger.

Den kinesiske mannen misstänks ha rekryterat kvinnor för sexarbete via en platsannons på en kinesiskspråkig webbplats och en app. På basis av förundersökningen skötte den misstänkte inkvarteringsarrangemangen för sexarbetarna och förmedlade kunder till målsägandena via en snabbmeddelandeapp.

– Den allmänna principen var att hallicken debiterade kvinnorna hälften av deras inkomster för dessa tjänster. Enligt polisens beräkningar av brottsnyttan fick den misstänkte över 150 000 euro av kvinnorna för det sexarbete som utfördes i Finland och cirka 80 000 euro för sexarbetet utomlands, säger utredningsledaren, kriminalöverkommissarie Hannu Kortelainen.

Det finns tecken på organiserad brottslighet i den koppleriverksamhet som leds av kineser

På senare år har den kinesiska koppleribrottsligheten ökat markant i Finland och i övriga Europa. Den avslutade förundersökningen var det fjärde fallet inom drygt ett år som avslöjades av människohandelsgruppen, där de berörda personerna har kinesisk bakgrund.

– I samtliga dessa fall genomfördes koppleriverksamheten mycket planmässigt och koppleriet omfattade ett stort antal kvinnor. Verksamheten är professionell och systematisk, säger undersökningsledare Kortelainen.

I det senaste fallet greps hallicken i Finland, men oftast genomförs koppleriverksamheten från någon plats utanför Finland. De misstänkta utnyttjar internettjänster och snabbmeddelandeappar, vilket kan försvåra förundersökningen.

I den koppleriverksamhet som bedrivs av kineserna står man klart närmare rekvisitet för människohandelsbrott än i den koppleriverksamhet som bedrivs av andra utländska grupper. De prostituerade står under strikt kontroll, och de kontrolleras hårdare av de misstänkta än i andra fall. Den andel av inkomsterna som hallicken uppbär är också större än hos andra grupper.

– I synnerhet på andra håll i Europa har man sett tecken på inblandning även av traditionell organiserad brottslighet, säger Kortelainen.

De fall som avslöjats i Finland har kopplingar till andra delar av Europa, särskilt Belgien, Italien och Spanien. De flesta kvinnor som hamnat i prostitution har kommit till Europa med arbetstillstånd som beviljats av till exempel Italien och Spanien och därifrån har de hamnat i sexarbete bland annat i Finland.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors