Den omfattande utredningen av ekonomiska brott gällande ett företag i Egentliga Finland går vidare till åtalsprövning

Utgivningsdatum 1.3.2022 12.02
Nyhet

Centralkriminalpolisen började hösten 2018 utreda en stor härva med ekonomiska brott. Utredningen har samband med ett företag i Egentliga Finland. Polisen har i förundersökningen, som nu är färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövning, utrett misstankar om omfattande ekonomiska brott i företagets verksamhet. I denna helhet pågår fortfarande den utredning som gäller misstänkt penningtvätt.

I den nu färdiga förundersökningen misstänker polisen att företaget i sin verksamhet använt svart arbetskraft och på det sättet undandragit skatter och arbetspensionsförsäkringsavgifter, sammanlagt ca 2,85 miljoner euro. Centralkriminalpolisen har utrett ärendet som grovt skattebedrägeri, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri och grovt bokföringsbrott. 

Vid förundersökningen har egendom belagts med kvarstad till ett värde av ca 1,8 miljoner euro. Polisen misstänker sammanlagt 12 personer för brott.

– Förundersökningen har varit exceptionellt långvarig och omfattande, vilket till exempel det ca 20 000 sidor långa förundersökningsprotokollet är ett tecken på. Utredningens längd har påverkats av de stora mängderna databeslag och framställningarna om rättslig hjälp och handräckning till över 20 länder.  Under förundersökningen har vi haft omfattande samarbete med såväl inhemska som utländska myndigheter, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Mikko Laaksonen vid Centralkriminalpolisen.

Förundersökningen lämnas nu till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning. Egentliga Finlands tingsrätt beslutade på sitt sammanträde den 9 februari 2022 förlänga tidsfristen för väckande av åtal till den 10 juni 2022. Åklagare i detta ärende är specialiståklagare Petri Rautio och distriktåklagare Anja Rantanen-Lahti.

CKP:s förundersökning gällande misstänkt penningtvätt fortsätter

Den misstänkta penningtvätt som hör samman med denna helhet pågår fortfarande. I detta ärende har vi ännu inte fått alla svar på våra framställningar om rättslig hjälp. Svaren är viktiga för att förundersökningen ska gå framåt. Polisen har fortfarande ca 3,5 miljoner euro i kontanter i beslag.

På begäran av polisen förlängde Egentliga Finlands tingsrätt tidsfristen för väckande av åtal till den 15 juli 2022.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter