Den person som skadades vid kemikalieolyckan i Träskända har avlidit

Utgivningsdatum 28.9.2022 12.27 | Publicerad på svenska 29.9.2022 kl. 11.10
Nyhet

Den person som skadades allvarligt i samband med kemikalieolyckan på Wärtsilä industriområde i Träskända den 19 september har avlidit.

– När det gäller den skadades död fortsätter vi utredningen som en dödsorsaksutredning, och den information som hänför sig till den är sekretessbelagd. I det avseendet har vi inget annat att informera, säger utredningsledaren för fallet Krista Vallila.

– Vi fortsätter att utreda orsakerna till olyckan tillsammans med andra myndigheter, säger Vallila.

Ingen brottsanmälan har tills vidare registrerats i ärendet.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Träskända