Den tunga trafikens kör- och vilotider bekymrade polisen.

12.5.2021 11.45
Nyhet

Under den effektiverade tung trafiks övervakningsperiod som polisen utförde mellan tisdagen 11.5. klockan 6 och onsdagen 12.5. klockan 6, påträffades 147 kör- och vilotidsbrott samt 18 färdskrivarbrott.

På grund av fordonens skick tvingades 25 fordon att avbryta färden omedelbart och antalet påföljder för dessa brott skrevs 17.

Utöver dessa brott delgavs 40 straff för bland annat lastsäkring.

Övervakningen koncentrerades bland godstransporter speciellt på kör- och vilotider, lastsäkring samt fordonens skick.

Under övervakningsperioden granskades 1 101 tunga fordon, varav 735 finländska samt 365 utländska.

Till förarna tilldelades totalt 244 påföljder och utöver dessa 172 anmärkningar.

Den effektiverade övervakningen utfördes på alla polisinrättningars områden.
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
godstrafik
trafikövervakning
tung trafik