Det är oansvarigt och farligt att tillverka flaskbomber

23.9.2021 12.40 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 8.23
Nyhet

Polisen har på flera håll i Finland uttryckt sin oro över att barn och unga tillverkar flaskbomber. Det är en farlig och ansvarslös företeelse som tyvärr håller i sig också i Västra Nyland.

Inom området för polisinrättningen i Västra Nyland har ungdomar på sistone tillverkat flaskbomber åtminstone i Esbo, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis och Raseborg. En del av de bomber som har kommit till polisens kännedom har exploderat, andra är blindgångare och har alltså av någon anledning inte detonerat. Bomber har påträffats såväl av poliser som varit ute på fritiden som av barn i daghemsålder. 

Barn inser inte riskerna med flaskbomber

Äldre konstapel Jani Borenius betonar att flaskbomberna är förenade med många risker som de ungdomar som tillverkar dem, och än mindre småbarn som träffar på dem, inte nödvändigtvis förstår. 

− Explosionen är kraftig och splittren utgör en allvarlig fara för människor och egendom i närheten. Det är svårt att exakt beräkna när en flaskbomb exploderar. I värsta fall kan den pyra i flera minuter för att sedan explodera just när den som tänt på eller någon utomstående närmar sig den i tron att den är defekt. 

I bomberna använder man något kraftigt frätande ämne. Stänk som uppstår till följd av en explosion kan träffa exempelvis ögonen och orsaka bestående skador. Efter explosionen hamnar det av ämnet i omgivningen där sällskapsdjur eller vilda djur kan få det i sig eller på tassarna.

Vad ska man då göra när man stöter på en flaskbomb?

– För mindre barn måste man förklara att de inte får röra en sådan flaska utan att de i stället ska berätta om sitt fynd för någon vuxen. Vuxna ska inte heller röra den. Man ska hålla sig på minst tio meters avstånd från en flaska som inte detonerat och inte röra den utan låta myndigheterna skaffa bort den. Man kan informera polisen om fyndplatsen till exempel genom att ringa nödnumret 112, instruerar Borenius.

Skadeståndsansvaret gäller även unga

Förutom själva faran är barn och unga ofta inte medvetna om att det kan uppfylla rekvisitet för ett brott att tillverka en bomb. Det kan beroende på fallet vara fråga om till exempel innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan, ovarsam hantering eller framkallande av fara. 

Borenius vädjar till föräldrarna att ta upp saken därhemma med ungdomarna och att hålla koll på vad de sysslar med.

− Samtidigt som man med sina egna ungdomar går igenom riskerna med flaskbomber kan man ju också uppmärksamma dem på att det utöver fysiska skador också kan bli fråga om ett stort skadeståndsansvar.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Västra Nyland
allmän ordning