Det varma veckoslutet och sommarevenemangen höll polisen sysselsatt i Österbotten

Utgivningsdatum 15.8.2022 11.06
Nyhet

Polisen tog hand om totalt 682 alarmuppdrag under helgen. Livligast var det under natten mellan lördag och söndag och speciellt i Södra Österbotten där sommarevenemangen sysselsatte polisen.

På sommarevenemangen var det speciellt berusade personer och personer som orsakade störningar som sysselsatte polisen. Totalt sju stycken misshandlar har också bokförts från dessa tillställningar eller i deras omedelbara närhet. På Solarsound evenemanget i Seinäjoki var det så pass mycket oroligheter, berusade och trafikuppdrag att polisen blev tvungen att utöka området för vägavspärrningar.

Det varma sommarveckoslutet syntes också i övrigt i antalet personer som var gripna på grund av berusning, totalt 60 personer. 20 stycken personer var gripna misstänkta för brott under helgen. Misshandlar var till antalet totalt 18 stycken under veckoslutet och tre av dessa hade inträffat i privata bostäder. Rattfyllerister påträffades totalt 15 stycken och av dessa misstänks sex stycken för grovt rattfylleri. Sex stycken fall av grova äventyranden av trafiksäkerheten bokfördes i helgen, samtliga på grund av för hög hastighet.

Under söndagen övervakades trafiknykterheten i Kauhava i närheten av ett evenemang som ordnats. Resultat var riktigt oroväckande, av 20 blåsprov misstänks fyra för rattfylleri, en av dessa misstänks för grovt rattfylleri. Dessutom gav alkometern utslag i 10 övriga fall men gränsen för rattfylleri överskreds inte. En av förarna som stannades saknade körrätt.
 

Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Övervakning och larmverksamhet