Din närståendes vapentillstånd bör återkallas om hälsotillståndet försvagas

Utgivningsdatum 18.7.2022 10.57 | Publicerad på svenska 18.7.2022 kl. 12.28
Nyhet
Esbo polisstation

Polisen i Västra Nyland påminner om att hälsotillståndet har en direkt inverkan på skyttehobbyn och vapentillståndet. Vapentillståndet är inte evigt och det påverkas också av andra omständigheter i anslutning till livssituationen.

Om tillståndshavarens hälsotillstånd försvagas betydligt kan det hända att det inte är lämpligt att han eller hon innehar till exempel vapen, vapendelar eller patroner. Polisen önskar därför att privatpersoner samt representanter för hälsovården och den sociala myndigheten gör en anmälan till polisen om personer som har vapentillstånd men vars hälsa har försvagats permanent och avsevärt. Ett exempel på försvagad hälsa är en minnessjukdom.

En anmälan innebär att polisen kan återkalla vapentillståndet om villkoren uppfylls. Privatperson inom området av Polisinrättningen i Västra Nyland, kan göra en anmälan via e-post till adressen lupavalvonta.lansi-uusimaa@poliisi.fi. Meddelandet bör innehålla både egna kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter om personen, vars anmälan det gäller.

Annullering av eget vapenlov sker med tidbokning

Det är motiverat att återkalla vapentillståndet även när en person inte längre håller på med den hobby som tillståndet beviljats för. Med tanke på vapensäkerheten ska personen i en sådan situation även avstå från de vapen som inte längre behövs.

Vapentillståndet kan också återkallas på tillståndshavarens begäran. Återkallandet är en avgiftsfri polisiär tjänst. Om privatpersonen vill annullera sitt eget vapenlov, bör hen göra en tidsbokning till Esbo huvudpolisstation för en vapengranskning. För närvarande är vapengranskning varje vecka alla tisdagar. Man bör ta med de vapen som man vill avstå ifrån, samt samhörande vapenlov.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst