Dystert veckoslut i trafiken

Utgivningsdatum 29.11.2022 13.01
Nyhet

Under veckoslutet inträffade totalt fyra beklagliga trafikolyckor i vilka förolyckades sammanlagt sex personer. Sex personer som omkommer under ett veckoslut är många. Baserat på de preliminära uppgifterna verkar det som att de främsta olycksorsakerna och typerna av olyckor i princip inte skiljer sig från vad rapporterna från Institutet för olycksinformation berättar för oss (OTI årsrapport 2020).

Enligt data från Institutet för olycksinformation har de vanligaste olyckstyperna varit frontalkollisioner och avkörningsolyckor. År 2020 utgjorde de 72 procent av alla olyckor. Under de senaste 20 åren har de varit den vanligaste typen av olyckor vid olyckor med dödlig utgång. Olyckorna under veckoslutet handlade om påkörningar bakifrån, en frontalkollision och en avkörning i vilka sorgligt nog förolyckades sammanlagt sex personer.

Mellan 2001 och 2020 var i genomsnitt en av fyra huvudsakliga upphovsmän (27 %) påverkad av alkohol och 41 % av de huvudsakliga upphovsmännen körde för fort. Enligt preliminära uppgifter kan riskfaktorer ses i några av olyckorna som inträffade under veckoslutet. Enligt data från Institutet för olycksinformation var 21 % av de huvudsakliga upphovsmännen både påverkade av alkohol och körde för fort år 2020.

Finland har förbundit sig att minska antalet dödsolyckor i vägtrafiken med hälften före 2030

I kommunikationsministeriets Trafiksäkerhetsstrategi 2022–2026 konstateras att de största utmaningarna för trafiksäkerheten finns i vägtrafiken. Vägtrafiken är av olika bakomliggande orsaker den mest osäkra trafikformen. Alltför ofta är dödsolyckor förenade med avsevärt tagande av risker, vilket utifrån de preliminära uppgifterna kan ses i merparten av olyckorna under veckoslutet. År 2017 förband sig Finland i Valletta-deklarationen att tillsammans med andra EU-länder sträva efter att minska antalet dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken med hälften från 2020 års nivå fram till 2030. År 2030 är precis runt hörnet! År 2020 omkom totalt 223 personer i vägtrafikolyckor och i fjol 225 personer. Mellan januari och oktober i år har 156 personer dött i trafikolyckor.

Att förbättra trafikinfrastrukturen och utveckla polisövervakningen är viktiga åtgärder för att främja trafiksäkerheten. Trafiksäkerhet är också ett brett samhällsfenomen, och en nära koppling mellan olika program är av central vikt för att främja trafiksäkerheten, konstateras det i strategin. Polisen utför trafikövervakning inom ramen för de resurser som samhället ger den. Genom tillräcklig trafikövervakning kan risken för att åka fast ökas, vilket påverkar människors rationella beslutsfattande. Trafikövervakning är ett viktigt sätt att avslöja trafikbrottslighet. Med andra ord kommer en person som kör för fort eller kör berusad att åka fast och få en påföljd. Därför måste polisen ha tillräckliga resurser för att kunna genomföra trovärdig trafikövervakning.

Trafiksäkerheten är en gemensam angelägenhet för hela samhället

Olika former av riskbeteende i trafiken identifieras relativt väl i vårt samhälle. Det är viktigt att påverka grundorsakerna till varför riskbeteende uppstår. Såsom tidigare konstaterades övervakar polisen trafiken inom ramen för de resurser som tilldelats den, men övervakningen påverkar inte grundorsaken, det vill säga varför människor är beredda att ta risken för eventuella påföljder av exempelvis fortkörning eller rusmedel. Därför måste trafiksäkerheten vara en gemensam angelägenhet för hela samhället och godtagen som en uppgift och ett övergripande tema för hela samhället, såsom konstateras i trafiksäkerhetsstrategin 2022–2026. Kanske bidrar det till att minska antalet dystra veckoslut.

 

Brott och utredning Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik Övervakning och larmverksamhet