En informationsbegäran ledde till utredning om tredska

Utgivningsdatum 16.5.2023 15.09
Nyhet

I ett ärende kopplat till en ung persons försvinnande i Lappo i november ifjol har polisen i sin undersökning gjort flera begäran om information från olika aktörer. I ett fall gällande en informationsbegäran har polisen i början på året inlett en förundersökningen med brottsbenämningen tredska mot polis.

Aktören från vilken information begärts har åt polisen meddelat att någon sådan information inte finns lagrad. Efteråt har det dock framkommit att informationen ändå funnits lagrad.

Informationen ifråga skulle sannolikt haft betydelse för hur polisen byggt upp sin undersökning och sökt efter den försvunne i början på utredning. 

Polisen har hört en person som misstänkt för tredska mot polis och ärendet sändes inom kort till åklagaren.
 

Brott och utredning Lappo Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten