En kraftigt haltande varg avlivades på order av polisen

Utgivningsdatum 17.1.2022 10.18
Nyhet

Igår på förmiddagen meddelades från Kurikka om en varg på Säntintie som haltade kraftigt. Vargen hade rört sig på en gårdsplan till ett bebott hus och sedan gått över Säntintie in i skogen.

Vargens rörelser hade videofilmats och från denna inspelning kunde man se att vargen haltade kraftigt. Av spåren i snön kunde man se att vargen rörde sig endast på tre ben, men den blödde inte.

Polisen gav på basen av polislagen order om att avliva vargen och Storviltsassistansen kallades till platsen för att bistå polisen i verkställandet. På eftermiddagen sköts vargen på Syväojantie av Storviltsassistansen.

Vargen var en vuxen hona som hade god allmän kondition men var aningen mager. Högra benets armbågsled på vargen skiljde sig markanta från det vänstra benet och hade tydliga tecken på inre skador då man rörde på leden.

Vargen fördes av polisen till livsmedelsverket för vidare undersökningar.

Inget brott misstänks ligga bakom vargens skada.

Polisen ger ingen vidare information i ärendet.
 

Kurikka Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Övervakning och larmverksamhet