En krigstida granat röjs i Hangö den 9 augusti – förbjudet att vistas i vattnet i det närliggande området

Utgivningsdatum 9.8.2022 7.50 | Publicerad på svenska 9.8.2022 kl. 7.53
Nyhet

Det är förbjudet att vistas i vattnet vid badstranden vid Havsgatan och Casinostranden.

Försvarsmakten flyttar och röjer en krigstida granat i havet i Hangö den 9 augusti klockan 8–15. Polisen i Västra Nyland ansvarar för säkerheten i området under röjningen och ser till att människor inte rör sig i vattnet och nära stranden.

Röjningen sker söder om Östra hamnen. Därför är det förbjudet att bada i vattnet vid Havsgatan/Östra viken eller Casinostranden under denna tid.

Även båttrafiken söder om Hangö begränsas. Försvarsmakten övervakar vattenområdet i sitt eget verksamhetsområde och Finska vikens sjöbevakningssektion ansvarar för ett större område.

Röjningen är inte en del av övningen som pågår i Finlands havsområde.

Hangö Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet