En kriminell grupp smugglade en enorm mängd narkotika till Finland bland blommor – värde i gatuhandeln 20 miljoner euro

Utgivningsdatum 4.2.2021 12.30
Nyhet
Tulpaner, rosor och andra blommor i transportlådor på hyllor i lastbilen.

Centralkriminalpolisen, Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Tavastland, Polisinrättningen i Sydöstra Finland och Polisinrättningen i Österbotten har utrett införsel, försäljning och förmedling av narkotika mellan juni 2018 och maj 2020. Verksamheten leddes från Nederländerna. Sammanlagt utreddes 17 fall av införsel av narkotika, beträffade dem misstänkts grova narkotikabrott.

Under förundersökningen kom det fram anskaffningen av narkotikan, försäljningen, förpackandet av och smugglingen från Nederländerna till Finland och Sverige, sköttes av personer som hör till en nederländsk kriminell grupp. De som beställde narkotikan ordnade mottagandet och spridningen av narkotikan i Finland.

– Under förundersökningen har vi har skapat oss en klar bild av den stora och organiserade organisation som förde narkotika in i landet och skötte transporten. I samband med utredningen gjordes flera operationer i olika delar av Finland, berättar undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Jari Räty vid Centralkriminalpolisen.

Narkotikan gömdes i blomtransporter

De huvudsakliga organisatörerna av narkotikatransporterna misstänkts vara två nederländska män, 44 och 47 år gamla. De misstänkta tog emot narkotikan i Nederländerna och packade och lastade den för transporten till Finland. Narkotikan gömdes i blom- och krukväxtlaster. De misstänkta hade bildat ett företag för import och försäljning av blommor och krukväxter. Rullcontainerna med blommorna transporterades med frakt från Nederländerna till hamnen i Nordsjö. Det företag som skötte frakten är inte misstänkta för något brott.

– För att organisera narkotikatransporterna använde de misstänkta yrkesmässiga metoder, såsom att bilda ett företag som sysslar med import av blommor och bedriva laglig affärsverksamhet samtidigt som de sysslade med narkotikatransporterna. I transportorganisationens verksamhetsstil ingick också en speciell identifiering av dem som tog emot narkotikan och kryptering av informationsväxlingen mellan de olika parterna, säger Räty.

I Finland avtalades platserna där narkotikan skulle överlämnas längs med de rutter som användes för transporten av blommorna och växterna till de olika butikerna. Motttagarna hämta sedan narkotikan på överenskommen plats. Tre av sjutton narkotikapartier transporterades via Finland till Stockholm. Pengarna för narkotikaförsäljningen packades i blomföretagets returlast och på det sättet fick de pengarna tillbaka till Nederländerna.

Enligt förundersökningen spred organisationen i olika delar av Finland och i Stockholm sammanlagt 310 kg marijuana, 312 kg amfetamin, 53 kg hasch, 15 kg kokain, 14 kg MDMA, 2 kg kristall, 142 000 ecstasytabletter, 19 000 lsd-tabletter och 100 000 Xanax-tabletter, 2 kg ketamin och över 50 000 tabletter andra läkemedel.

Under utredningen avslöjades en del av den narkotikainförsel som har samband den s.k. Katiska-härvan. Polisen misstänker att största delen av den narkotika som har samband med Katiska-härvan togs emot av den transportorganisation som står i centrum för denna utredning. Två av de nu aktuella sjutton narkotikapartierna misstänks ha samband med Katiska-härvan.

I samband med förundersökningen beslagtog polisen som vinning av brott över en miljon euro, fast egendom till ett värde av ca 700 000 euro togs som säkringsåtgärd. Med anledning av förundersökningen har över 50 personer i Finland varit föremål för polisåtgärder. Det sammanräknade gatuhandelsvärdet på den narkotika som enligt förundersökningen togs in i landet och spreds här beräknas vara över 20 miljoner euro.

Med hjälp av polisens internationella samarbete kunde vi under förundersökningen avslöja och utreda allvarliga brott utgående från information vi fick från kommunikationsapplikationen Encrochat.

– Finsk polis är en aktiv aktör i det internationella brottsbekämpningssamarbetet med bland annat Europol. Europol informerade i fjol om en internationell myndighetsoperation. I samband med den avslöjades allvarliga brott då den kommunikationsapplikation brottslingarna använder kunde knäckas, säger Räty.

Förutom Eurolpol har vi samarbetet med Eurojust och med nederländska och tyska myndigheter.

Polisinrättningen i Helsingfors utredde i huvudstadsregionen narkotikabeställningar levererade till kriminella grupper med utländskt ursprung

I denna härva misstänks att de två holländare som avslöjades vid CKP:s utredning organiserade narkotika från Nederländerna till Finland, till beställare verksamma i åtminstone huvudstadregionen, Sydöstra Finland, Päijänne-Tavastland och Österbotten. Dessa beställningar utreddes på polisinrättningarna under år 2020.

Polisinrättningen i Helsingfors inledde förundersökningen av ett fall som har kopplingar till den omfattande härvan, i april 2020 då polisen i samband med utredningen av ett narkotikabrott vid en husrannsakan beslagtog 50 gram marijuana och en ryggsäck full med pengar.

– I ryggsäcken fanns det över 80 000 euro i kontanter. Den stora penningsumman väckte misstanke om att fallet hade samband med en större helhet, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Toni Uusikivi vid polisinrättningen i Helsingfors.

Polisinrättningen i Helsingfors funktion utredning av organiserad brottslighet fortsatte med förundersökning av det fallet och tog som objekt en utländsk man bosatt i Esbo. Mannen var inte identifierad då. Det kom snabbt fram att CKP var intresserad av samma person och en gemensam utredningsgrupp bildades.

Under utredningen gjordes massiva beslag

I början av maj 2020 gjordes iakttagelsen att den i Esbo bosatta mannen i Vanda träffade en nederländsk lastbilsförare, som var den ena av de män CKP misstänkte. Esbobon sågs under mötet ge föraren ett paket som misstänks ha innehållit vakuumförpackade kontanter. Den nederländska lastbilsföraren misstänktes skicka pengarna utomlands och därför stannade polisen i Tyskland penningtransporten som var på väg till Nederländerna. I samband med att bilen stannades beslagtog polisen över 260 000 euro i vakuumförpackningar. Pengarna misstänks härstamma från narkotikahandel i huvudstadsregionen.

Mannen som var bosatt i Esbo och lastbilsföraren träffades snart igen. Den här gången på en servicestation  i Sibbo. Där lastade föraren från lastbilen papplådor in i Esbobons skåpbil. De två misstänkta greps efter det av polisen, som beslagtog nästan 50 kg marijuana och över 5 000 ecstasytabletter som fanns i papplådorna.

I Esbobons bostad beslagtogs ca 750 gram kokain och över 400 000 euro i kontanter. I bostaden beslagtogs dessutom ca 800 gram av ett läkemedel som används för att dryga ut kokain. Läkemedlet är som missbrukat klassifierat som ett synnerligen farligt läkemedel. Samtidigt greps flera andra personer med koppling till narkotikapartiet.

– Under förundersökningen beslagtogs exeptionellt mycket kontanta pengar de misstänkta fått från narkotikaföräljningen. Utgående från förundersökningen tycks särskilt marijuana i huvudstadsregionen gå åt som smör i solsken, en iakttagelse som gjorts också utomlands, säger Uusikivi.

De misstänkta kopplingarna till en kriminell grupp

Enligt förundersökningen föreligger misstanke om att den 29-åriga mannen, som bodde i Esbo och som visade sig vara nederlänsk medborgare, och lastbilsföraren hör till en stor nederländsk kriminell grupp.  Polisen misstänker att den 29-åriga mannens uppgift var att ta emot de narkotikapartier den kriminella gruppen smugglade till Finland och leverera dem till kunder i huvudstadsregionen. Polisen misstänker också att det hörde till hans uppgift att från kunderna samla in pengarna från narkotikaförsäljningen och se till att de skickades utomlands. I den 29-årige mannens bostad hittades en sedelräknade och en vakuummaskin som misstänks ha använts för packningen av pengar. Han misstänks ha fått anvisningarna om narkotikapartierna och pengarna av den holländska kriminella gruppens ledare.

Utgående från förundersökningen misstänks att den nederländska kriminella gruppens kunder i huvudstadsregionen var två separata kriminella grupper. Den ena gruppens medlemmar kommer huvudsakligen från Östafrika, den andra gruppens från Mellanöstern. Dessa kriminella grupper misstänks från den nederlänska kriminella gruppen mellan slutet av 2019 och början av 2020 ha skaffat över 200 kg marijuana, 11 000 ecstasytabletter och nästan ett kilo kokain och spridit narkotikan i huvudstadsregionen.

För förmedlingen av narkotikapartierna misstänks de ha använt hyrda bilar och tillfälliga bostäder i olika delar av huvudstadsregionen. I samband med gripandena beslagtogs hos kunderna nästan 100 000 euro i kontanter. Under förundersökningen gällande narkotikahandeln i huvudstadsregionen har sammanlagt 16 personer varit häktade.

– Traditionellt har utländska kriminella grupper haft hand om införseln av större narkotikapartier. Ett nytt drag enligt polisen iakttagelser är att många kriminella grupper med utländsk härkomst har lagt beslag också på förmedlingen av narkotika. Dessa gruppers kundkrets består ofta till stora delar av personer som är bosatta i huvudstadsregionen, av personer med samma etniska bakgrund, säger kriminalinspektör Markku Heinikari, som leder Helsingforspolisens funktion Yrkesmässig brottslighet.

Polisinrättningen i Tavastland utredde ett mottagande av ett större narkotikaparti under den tid Nylands gränser var stängda

Polisinrättningen i Tavastland utredde för sin del ett mottagade av ett stort narkotikaparti i april 2020, saken hade ordnats av den nederländska organisationen. I partiet fanns sammanlagt 44 kg amfetamin, 80 000 ecstasytabletter, 4 kg kokain och 100 000 Xanax-tabletter.

Smugglingen skedde så att den organisation som skötte införseln, i Träskända överlämnade partiet till mottagaren, en 44-årig lahtisbo som transporterade partiet till Lahtis. Eftersom gränsen mellan Nyland och Tavastland då var stängd på grund av Covid-19-pandemin, hade också en resevbil skickats för att hämta partiet. Den bilen kördes av en 23-åring.

I slutet av april transporterade en tredje person, en 29-årig omkring 250 000 euro i kontanter till Vanda och överlämnade pengarna den organisation som skötte införseln. Betalningen misstänks ha samband med det narkotikaparti som hade levererats tidigare.

Under Polisinrättningen i Tavastlands förundersökning var de tre personerna häktade. Mottagandet av det parti som kom till Lahtis hade dock organiserats från Villmanstrand.

Polisinrättningen i Sydöstra Finland utredde en central aktörs ageranden i Villmanstrand

Polisinrättningen i Sydöstra Finland utredde vad den misstänkta mottagaren av Tavastlandpartiet sysslade med i Villmanstrand. Den 33-åriga man som kallades Villmastrandsmannen misstänks från Nederländerna till Finland ha beställt flera narkotikapartier och på det sättet vara en del av den omfattande yrkesmässiga organisation som tog narkotikan in i landet och spred den här.

De brott Villmanstrandsmannen misstänkts ha gjort sig skyldig till skedde mellan november 2019 och april 2020. Narkotikapartierna han beställde är stora och bestod av stora mänger narkotika av olika slag: kokain, amfetamin, ecstasy, kristall och narkotikaklassade läkemedel.

Den misstänkte greps i sitt hem i Villmanstrand den 7 december 2020 och är fortfarande häktad. Han misstänkts på sannolika skäl för grovt narkotikabrott.

Den helhet Polisinrättningen i Sydöstra Finland har utrett är betydande, med tanke på såväl narkotikamängderna, mängden vinning av brott och organiseringen. Vinningen av brottet för endast ett av Villmanstrandsmannen största parti är utgående från narkotikans gatuhandelspris 2,7 miljoner euro. 

– Undersökningen av avloppsvattnet från Lahtisomgivningen och de stora städerna i Sydöstra Finland har redan länge visat att där används stora mängder olika slags narkotika och utredningen av denna härva ger på sitt sätt en bild av varifrån narkotikan härstammar. Volymen är enorm, konstaterar kriminalkommissarie Marko Heinonen vid Polisinrättningen i Sydöstra Finland.

Polisinrättningen i Österbotten utredde i fjol en gren av härvan

Under år 2020 utredde Polisinrättningen i Österbotten en brottshelhet där en man bosatt i Kristinestad skaffade sig ca 46 kg amfetamin från Holland. I slutet av år 2019 hämtade en annan Kristenestadsbo partiet i Sibbo och tog det till Kristinestad. Partiet hade transporterats till landet med långtradare från Holland. Mannen började sälja amfetaminet i sitt hem, till Österbotten och andra delar av Finland, bland annat Tammerfors.

Den helhet som utreddes i Österbotten behandlades av Österbottens tingsrätt i slutet av år 2020.  Tingsrätten dömde sammanlagt 26 personer, huvudsakligen för grova narkotikabrott och narkotikabrott. Åtalspunkterna var 47.

Kristinestadsbon som beställde amfetaminet dömdes till fängelse i sju år. Fängelse i sju år fick också den man som är bosatt i Tammerfors och hade köpt narkotika från Kristinestad. De övriga dömes till fängelsestraff av olika längd, några fick bötestraff. Som vinning av brottet beslagtogs ca 80 000 euro i kontanter och bland annat ett egnahemshus belades med kvarstad för att säkra yrkandet på förverkan av vinningen av brottet. 
 

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Polisinrättningen i Sydöstra Finland Polisinrättningen i Tavastland Polisinrättningen i Österbotten Startsidans stor nyhet