En man föll ner på spåret men ingen skyndade till hjälp

Utgivningsdatum 25.11.2022 8.28 | Publicerad på svenska 25.11.2022 kl. 8.34
Nyhet

I Alberga i Esbo föll en man från perrongen ner på spåret den 28 oktober och träffades av ett tåg som anlände till stationen en stund senare. Polisen misstänker inte ett brott utan det är fråga om en olycka. Polisen informerar emellertid om fallet av en annan orsak: det var ingen som försökte hjälpa mannen som fallit ner på spåret innan tåget kom.

Vid järnvägsstationen rörde sig mycket människor före olyckan. Ett tiotal människor befann sig på perrongen där mannen hade stått. Åtminstone en person som väntade på tåget, eventuellt flera, såg när mannen föll. En person gick till och med till kanten av perrongen och tittade mot mannen som låg på spåret men flyttade sig sedan längre bort.

– Om de som väntade på perrongen hade tittat på tavlan skulle de ha märkt att det var flera minuter till följande tåg. Polisen anser att de åtminstone skulle ha hunnit kalla på hjälp omedelbart, säger kriminalöverkonstapel Kai Friman.

Det gjorde de ändå inte. 

Strafflagen: var och en är skyldig att i den mån det är möjligt hjälpa en person som befinner sig i livsfara

Polisen i Västra Nyland och Trafikledsverket vill tillsammans påminna om att var och en är skyldig att i den mån det är möjligt hjälpa en person som befinner sig i livsfara. Den som vet att någon befinner sig till exempel i livsfara, men underlåter att ge eller skaffa denne sådan hjälp som skäligen kan krävas av honom, kan enligt strafflagen misstänkas för försummande av räddningsåtgärd. Påföljden kan vara böter eller fängelse i högst sex månader. 

– Det minsta man kan göra om man märker en farlig situation på spåret är att genast ringa nödnumret 112.  I den mån det är möjligt kan utomstående också försöka väcka lokförarens uppmärksamhet till exempel genom att vinka, säger beredskapschef Arto Muukkonen vid Trafikledsverket.

Huvudregeln är ändå att det alltid är förbjudet att röra sig på banan. 

– Håll alltid ett avstånd på minst 1,5 meter till perrongkanten när du inte stiger på eller av ett tåg, säger Muukkonen. 

Lyckligtvis får polisen sällan information om att räddningsåtgärder har försummats. Myndigheterna önskar emellertid att situationer av den typ som inträffade i Alberga inte upprepas.

– Som det konstateras i lagen är var och en skyldig att hjälpa eller åtminstone kalla på hjälp i en situation om de kan göra detta på något sätt utan att riskera sin egen hälsa eller sitt eget liv. I detta fall miste ingen livet, men utgången kunde ha varit en annan, konstaterar kriminalöverkonstapel Friman och beredskapschef Muukkonen. 

Esbo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet