En omfattande människohandelsbrottshärva som har samband med thailändska bärplockare lämnas till åklagaren för åtalsprövning

Utgivningsdatum 28.11.2023 9.30
Nyhet

Polisen har avslutat sin förundersökning gällande en stor helhet där thailändska bärplockare som jobbat i Finland misstänks ha fallit offer för människohandel. Polisen misstänker fem personer för brottet.

Centralkriminalpolisen har i samarbete med Gränsbevakningsväsendet, polisinrättningarna i Helsingfors, Lappland och Västra Nyland utrett en omfattande människohandelsbrottshärva. I ärendet misstänks att thailändska bärplockare som jobbat i Finland föll offer för människohandel åren 2020–2022.  Vid förundersökningen utreddes hur personer med kopplingar till två finländska bärföretag och ett thailändskt företag agerat. Rubriceringen var grov människohandel.

I början av förundersökningen häktade polisen två personer, vardera frigavs senare. Under förundersökningen fick polisen tag på ca 170 målsäganden som hade varit i Finland för att plocka vilda bär. Utredningsåtgärderna för att nå och förhöra målsägandena i Thailand fortsätter.

– Förundersökningen utvidgades under utredningen och slutligen blev detta en anmärkningsvärt stor helhet. Det finns över 2 000 eventuella målsäganden, största delen befinner sig i Thailand. Samarbetet med särskilt thailändska myndigheter lyckades utmärkt, berättar undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Teemu Mäntyniemi vid Centralkriminalpolisen.  

Människohandelsbrottshärvan har lämnats till Norra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

En mut- och tjänstebrottshelhet lämnas inom kort till riksåklagarens byrå för åtalsprövning

I början av utredningen kom det fram omständigheter som gjorde att polisen började misstänka ett regeringsråd vid arbets- och näringsministeriets för tagande av muta. 

– Centralkriminalpolisens förundersökning gällande grovt tagande av muta, brott mot tjänsteplikten och grovt givande av muta är nu färdig. I detta ärende har det funnits två misstänkta. Vid förundersökningen utreddes vilken slags förmåner tjänstemannen bett att få och om dessa förmåner har kunnat inverka på myndighetsverksamheten inklusive lagberedningen. Ärendet lämnas inom kort till riksåklagarens byrå för åtalsprövning, säger undersökningsledaren, kriminalinspektör Maria Vuorivirta.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter