En person häktad i sin frånvaro i samband med dataintrånget mot Vastaamo

Utgivningsdatum 28.10.2022 7.48
Nyhet

Centralkriminalpolisen har gjort framsteg visavi utredningen av dataintrånget mot psykoterapicentralen Vastaamo. I samband med förundersökningen har en finländsk man häktats i sin frånvaro. Mannen är efterlyst och en europeisk häktningsorder har utfärdats för den misstänkte. Polisen misstänker honom för dataintrånget mot Vastaamo.

Helsingfors tingsrätt häktade på torsdag den 27 oktober, en person på sannolika skäl misstänkt för grovt dataintrång, försök till grov utpressning och grov spridning av information som kränker privatlivet.  Centralkriminalpolisen yrkade på häktningen som har samband förundersökningen av dataintrånget mot psykoterapicentralen Vastaamo, som polisen första gången informerade om i oktober 2020.

Den misstänkte häktades i sin frånvaro eftersom han enligt polisens uppgifter befinner sig utomlands.  En europeisk häktningsorder har utfärdats för den misstänkte och med stöd av den kan han gripas utomlands. Efter att han gripits kommer polisen att begära honom utlämnad till Finland. Den misstänkte kommer också att efterlysas internationellt (Interpol). Den misstänkte är omkring 25 år och en finsk medborgare.

– Polisen har gjort viktiga framsteg i utredningen och har kommit så här långt genom ihärdigt och omsorgsfullt arbete. Under förundersökningen har vi samarbetat intensivt med såväl polisinrättningar som andra myndigheter både i Finland och utomlands. Det är ännu för tidigt att förutse när förundersökningen kan lämnas till åklagaren för åtalsprövning, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Marko Leponen vid Centralkriminalpolisen.

Förundersökningen pågår fortfarande. Polisen utreder även den misstänktes kopplingar till utpressningarna och spridandet av information som riktades mot offren.

Vi uppmanar offren att lämna en brottsanmälan och fylla i den elektroniska utlåtandeblanketten

I samband med det här fallet har omkring 22 000 målsägande lämnat brottsanmälan till polisen.  På grund av det exceptionellt höga antalet, kommer de att höras elektroniskt. Hittills har polisen fått endast ca 6 400 elektroniska utlåtanden.

– Vi uppmanar alla dem som fallit offer i detta ärende att lämna en brottsanmälan och dem som redan gjort det att lämna elektroniskt utlåtande. Det lönar sig att fylla i utlåtandeblanketten eftersom man på det sättet hålls med i straffprocessen och får en möjlighet att framställa sina yrkanden i ärendet, säger Leponen. 

Polisen uppskattar att ca 10 000 offer ännu inte lämnat en brottsanmälan. Polisen uppmanar dig att lämna brottsanmälan om dina personliga uppgifter har läckt ut på nätet eller om du fått ett utpressningsbrev som har samband med dataintrånget mot psykoterapicentralen Vastaamo. De målsägande som lämnat brottsanmälan kan fylla i utlåtandeblanketten via polisens elektroniska plattform för uträttande av ärenden. Anvisningar för brottsanmälan och det elektroniska utlåtandet finns på polisens webbsida.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter