Fall från 2022–2023 som gäller en riksdagsledamot lämnas till åtalsprövning

Utgivningsdatum 4.3.2024 12.00 | Publicerad på svenska 12.3.2024 kl. 12.15
Nyhet

Helsingforspolisen har slutfört tre förundersökningar med en riksdagsledamot som part.

Det första fallet gäller en artikel om riksdagsledamoten i Helsingin Sanomat sommaren 2022.

Brottsrubriceringarna i fallet är ärekränkning, grov ärekränkning, grovt spridande av information som kränker privatlivet och chefredaktörsförseelse.

Brottmålet lämnas till åtalsprövning. Polisen informerar inte närmare i vilka frågor brotten misstänks ha begåtts.

Polisen har också avslutat den andra förundersökningen, som har en koppling till förundersökningen av artikeln i Helsingin Sanomat. I detta ärende öppnar polisen inte innehållet i brottsmisstanken eller brottsrubriceringarna som har utretts.

Dessutom har polisen slutfört förundersökningen av ett brottmål som gäller ett misstänkt sekretessbrott av riksdagsledamoten. Även detta ärende lämnas till åtalsprövning.

Ärendet gäller ett beslut som fattades av biträdande riksåklagaren i november 2023. I beslutet upphävdes åklagarens tidigare beslut att inte verkställa förundersökning. Brottsmisstanken gäller publicering av sekretessbelagda uppgifter i en bok som riksdagsledamoten gav ut 2023.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors