Finsk polis med i en internationell jätteoperation – finska myndigheter har gjort nästan 100 gripanden

Utgivningsdatum 8.6.2021 11.49
Nyhet

Finsk polis har deltagit i en omfattande internationell brottsbekämpningsoperation som leddes av FBI. Bland annat Europol informerar om operationen i dag den 8 juni. För Finlands del har myndigheter med hjälp av operation Greenlight bekämpat framför allt organiserad narkotikabrottslighet och tagit i beslag en avsevärd mängd narkotika.

Bild på polisbilar och polisen.
Polisen genomförde måndagen den 7 juni flera operationer på flera polisinrättningars område i samband med misstänkta narkotikabrott. Bilden har tagits igår precis före operationens start. Bild: Polisen

Den internationella hemliga operationen leddes av USA:s federala polis FBI, den federala narkotikapolisen DEA och polismyndigheterna i Nederländerna och Sverige. Dessutom deltog Europeiska unionens byrå för brottsbekämpning Europol och sexton länder, ett av dem Finland. I den här operaionen kom FBI över krypterad kommunikation mellan kriminella verksamma i olika länder och överlämnade information om kommunikationen till myndigheterna i sina samarbetsländer. 

– Den information FBI överlämnade till finska myndigheter har använts för att styra avslöjande brottsutredning och påbörja flera förundersökningar. I Finland vidtogs åtgärderna i intensivt samarbete mellan polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Tullen. Förundersökningarna hänför sig till bekämpning av organiserad brottslighet, särskilt narkotikabrottslighet, berättar kriminalkommissarie Kimmo Sainio vid Centralkriminalpolisen, som ledde operationen i Finland.

I samband med förundersökningarna som hör samman med operationen har myndigheter i Finland beslagtagit sammanlagt över 500 kilo narkotika, tiotals vapen och kontanter för hundratusentals euro. Dessutom har finska myndigheter gripit nästan hundra personer. 

Måndagen den 7 juni gjorde myndigheter i samarbetsländerna över hela världen exceptionellt många gripanden och husrannsakningar relaterade till operationen. Stora operationer ordnades också i Finland. Finska myndigheter gjorde i Finland och utomlands i samarbete med lokala myndigheter, tiotals gripanden och husrannsakningar i samband med de misstänkta narkotikabrott som har samband med operationen.  

Största delen av de förundersökningar som har samband med operationen pågår fortfarande, men till exempel lämnades nyligen till åklagarmyndigheten för åtalsprövning Polisinrättningarna i Östra Nylands, Västra Nylands, Tullens och Centralkriminalpolisens gemensamma förundersökning gällande ett större marijuanabeslag. Under förunderundersökningen beslagtogs bland annat över 145 kilo marijuana och automatvapen.

Ett annat exempel på en lyckad operation är Tullens husrannsakan i en lagerlokal i Tammerfors där skjutvapendelar tillverkades med 3D-utskrivare. I lokalen beslagtogs två fungerande vapen, flera vapendelar och dessutom även en stor mängd ammunition. I slutet av detta meddelande finns bilder från dessa förundersökningar.

27 miljoner meddelanden samlades in från kommunikationsplattformen

Den nu aktuella krypterade kommunikationsplattformen har utvecklats på FBI.  Många internationella brottslingar och också brottslingar i Finland började använda FBI:s plattform efter det att myndigheterna hade lyckats ta sig in på andra krypterade kommunikationsplattformar, såsom Encrochat och SkyECC. FBI har berättat att plattformen utvecklades för att det vakuum som uppstod efter det att andra kommunikationsplattformer hade stängts skulle kunna fyllas och erbjöd senare myndigheter insamlad information för bekämpning av organiserad brottslighet och narkotikasmuggling. 

Medan den krypterade kommunikationsplattformen fungerade, dvs mellan oktober 2019 och juni 2021, hade den över 12 000 användare i över hundra länder. FBI samlade in och behandlade sammanlagt 25 miljoner meddelanden som fanns på plattformen.   

– FBI överlämnade på eget intiativ till sina samarbetsländer information om sådana meddelanden som FBI ansåg vara kopplade till respektive land, bland annat utgående från språk eller det land där personerna var bosatta. Enligt FBI användes plattformen endast för kommunikation mellan kriminella, säger Sainio.

De finska myndigheternas förundersökningar med kopplingar till operationen fortsätter. Då de är färdiga ansvarar undersökningsledarna vid polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen och Tullen för informationen om utredningarna.

Närmare information om operation Greenlight ur Europeiskt perspektiv finns i Europols pressmeddelande på Europols nätsidor.