Förare åkte fast för fortkörning under polisens övervakning kring skolstarten

Utgivningsdatum 16.8.2022 13.38
Nyhet

Polisen övervakade körhastigheterna i hela landet under den vecka då skolorna började. Övervakningen utfördes både med bilar som försetts med automatövervakningsutrustning och på traditionellt sätt i närheten av skolor och längs rutter som skolelever använder.

Av de 9 506 fordon som passerade automatövervakningsstället konstaterades 385 fall som ledde till avgift för trafikförseelse, dvs. föraren överskred den tillåtna hastigheten med högst 20 km/h, och 43 fall där förarna överskred den tillåtna hastigheten ännu mer. Cirka 4,5 procent av förarna körde alltså med en hastighet som ledde till påföljder. 

I den traditionella hastighetsövervakningen påfördes 401 avgifter för trafikförseelser och 290 böter för allvarligare fortkörning.

Under motsvarande tema i den automatiska övervakningen i fjol konstaterades 352 fall av fortkörning som ledde till avgift för trafikförseelse och 47 som ledde till böter. I den traditionella övervakningen påfördes 306 avgifter för trafikförseelse och 242 böter under övervakningen i augusti 2021.
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik