Fortkörning, kortlösa förare, misshandel och rån i Östra Nyland

Utgivningsdatum 1.11.2022 14.28 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 13.11
Nyhet

I förra veckan uppmättes hisnande överhastigheter i Östra Nylands polisinrättnings område och flera kortlösa förare påträffades i trafiken. Många av uppdragen handlade om misshandel och rån.

Hisnande överhastigheter och kortlösa förare

Förra veckan uppmätte trafikpolissektorns patruller återigen hisnande överhastigheter för flera förare. 

– I trafiken påträffades åtminstone åtta förare som misstänkts ha gjort sig skyldiga till grov likgiltighet gentemot trafiksäkerheten, berättar kommissarie Katri Lehti.

– Tre förare är misstänkta för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Av dem kan vi nämna en förare som påträffades på Lahelantie i Tusby för vem uppmättes en hastighet på 108 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Inte mindre än tolv förare misstänks för att ha framfört ett fordon utan behörighet, fortsätter Lehti.

Antalet polisuppdrag nästan på sommarens nivå

Antalet uppdrag som förmedlades till polisen var fortfarande högt förra veckan, nästan i samma siffror som på sommaren. I Östra Nyland utfördes närmare 1900 olika uppdrag. I antalet ingår både de uppdrag som nödcentralen förmedlar till polisen och polisens uppdrag på eget initiativ. De flesta av uppdragen inföll fortfarande under veckoslutet under vilket utfördes närmare 900 uppdrag.  

– Antalet misshandels- och rånbrott uppvisade en liten ökning i veckans arbetsuppdrag jämfört med veckan innan. Ökningen var dock så liten att den kan betraktas som en del av den normala veckovariationen, berättar kommissarie Max Eriksson.

Förra veckan var antalet hemutryckningar det högsta under de senaste tio veckorna och totalt utfördes 140 hemutryckningar under veckan.  Hemutryckningarna handlade främst om uppdrag som hänförde sig till oljud och störningar. Antalet rattfyllerifall låg på samma nivå som föregående vecka och totalt registrerade polisen 28 fall.

– Inom övervaknings- och alarmfunktioner utfördes mycket varierande polisuppdrag under förra veckan, även om det inom polisinrättningens område inte förekom några uppdrag som skulle ha avsevärt avvikit från det normala, fortsätter Eriksson.

Vid en samling för tvåhjulingar ingrep man i körsätt som äventyrar trafiksäkerheten

På fredagskvällen den 28 oktober blev polisen tvungen att ingripa i flera trafikförseelser som inträffade i Borgå industriområde, främst på Snickarsvängen. 

– Uppskattningsvis ett hundratal ungdomar på mopeder och motorcyklar hade samlats i området. Bland annat kördes det på allmän väg med framhjulet i luften, vilket ledde till att polisen blev tvungen att ingripa och skriva ut böter till förarna för körsätt som äventyrar trafiksäkerheten, berättar kriminalkommissarie Freddie Cederlund.

Hjortdjurskrockar i Borgå och Sibbo

Tidigt på fredagsmorgonen den 28 oktober inträffade i Borgå och Sibbo olyckor mellan en personbil och ett hjortdjur. I båda fallen uppstod det skador på bilarna, men lyckligtvis undveks personskador.

Fartdårar och rattfyllerister

Förra helgen påträffade polisen några förare i Borgå, Lovisa och Sibbo som misstänks ha gjort sig skyldiga till antingen rattfylleri eller avsevärd fortkörning i trafiken.

– Av dem kan vi nämna en motorcykelförare som påträffades på Helsingforsvägen och för vem uppmättes en hastighet på 91 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Föraren meddelades körförbud. Den andra fartdåren påträffades på riksväg 7 i Lovisa där hastigheten för en personbilsförare uppmättes till 151 km/h i ett område där hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Föraren misstänks ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten. Den tredje fartdrullen påträffades i Borgå på Mäntsälävägen, där hastigheten för en personbilsförare uppmättes till 134 km/h i ett område där begränsningen är 80 km/h, fortsätter Cederlund.

Förutom fartdårar påträffades på Oljevägen i Sibbo en personbilsförare som misstänks ha gjort sig skyldig till rattfylleri. Dessutom saknade föraren även den körrätt som krävs. En annan rattfyllerist påträffades på Lovisavägen. Förutom misstanken om rattfylleri var personbilen hen körde obesiktigad.

Long drink-tjuvar fast på bar gärning

Två män misstänks ha gjort sig skyldiga till ett rån på tisdagskvällen den 25 oktober i en butik i Friherrs i Vanda. Tack vare butikspersonalens agerande togs de misstänkta gärningsmännen fast på platsen och båda hamnade i polisens förvar. Produkterna återficks i säljbart skick.

– Situationen började som ett stöldbrott av alkoholdrycker, vilket som sådant ur en straffrättslig synvinkel bedömt skulle ha varit snatteri som i praktiken leder till bötesstraff, men om man i samband med ett stöldbrott använder våld till exempel för att förhindra att man åker fast blir benämningen avsevärt hårdare, berättar kriminalkommissarie Timo Luoto.

Brand i Hyvinge - två lägenheter blev obeboeliga

En brand bröt ut i en radhusfastighet på Kytäjänkatu i Hyvinge lördagen den 29 oktober vid 17.30-tiden.

– Branden fick sin början troligen från ett ljus som brann på terrassen till en av lägenheterna, varifrån den snabbt spred sig till husets konstruktioner. Till följd av branden förstördes två lägenheter så illa att de är obeboeliga, berättar kriminalkommissarie Markku Lylykangas.

– Släckningsarbetet i fastigheten fortsatte långt in på natten. Lyckligtvis orsakade branden inga personskador, utan alla invånare i fastigheten hann lämna sina lägenheter i tid. Några av invånarna kunde återvända till sina lägenheter senare samma kväll, fortsätter Lylykangas.
  

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet