Förundersökningen av dubbelmordet i stadsdelen Perno i Åbo har blivit klart.

Utgivningsdatum 29.10.2021 9.51
Nyhet

Polisen i Sydvästra Finland har blivit färdig med förundersökningen av dubbelmordet som skedde senaste påsk i Åbo i stadsdelen Perno. I den exceptionellt kallblodiga våldshändelsen fick två personer sätta livet till och en person fick livshotande skador.

En 27-årig man misstänks för två fall av mord och tre mordförsök. Våldshändelserna ägde rum lördagen den 3 april i stadsdelen Perno i Åbo.

Enligt kriminalkommissarie Kristiina Kontio, som är förundersökningsledare i ärendet, är det frågan om ett ytterst exceptionellt och kallblodigt händelseförlopp.

– Detta bekräftas även av, förutom offrens antal, den misstänktes målinriktade agerande på händelseplatsen. Han avlägsnade sig från bostaden först efter att ha hört polisbilarnas sirener och han har konstaterat att han inte hittar fler personer i bostaden, berättar Kontio.

Det har varit frågan om en mycket omfattande brottshelhet. Under förundersökningens gång har det samlats hundratals sidor av olika förhörsmaterial och bilagor.

– Det är första gången det i Finland har det använts 3D-teknik för att fastslå blodspårens ursprungsområde. I övrigt skiljer sig inte fallet från andra mordutredningar när det gäller själva brottsprocessen, säger Kontio.

Meningsskiljaktighet om en skuld på 20 euro

I förundersökningen framkom inget specifikt motiv till det grymma våldsdådet i Perno under påsken. Enligt Kontio har den misstänkte i förhören inte kunnat förklara sina handlingar. 

– Bakgrundsfaktorer till motivet kan ligga i den misstänktes bakgrund som mobbningsoffer i skolan, narkotikamissbruk samt ett bråk  som uppstått mellan den misstänkte och det 27-åriga manliga offret och hotet om bruten vänskap dem emellan.

Meningsskiljaktigheterna männen emellan berodde på en skuld om 20 euro som gällde leverans av narkotika, i praktiken bensinpengar.

– Motiven eller bakgrundsfaktorer till våldshändelser kan emellanåt vara högst obetydliga påpekar Kontio.

Lugnande mediciner och designdroger

Den misstänkte dödade offren med hagelgevär. Det är frågan om ett vapen som ägdes av ett dödsbo och innehades av en släkting. Den misstänkte hade inte vapentillstånd till geväret.

På basen av förundersökningsmaterialet kan man förmoda, att även de personer som gömt sig i lägenheten – en 23 årig man och en 49-årig kvinna – har befunnit sig i livsfara.

– Efter att dödat sin 27-årige vän rörde sig den misstänkte i bostaden med laddat vapen. I förhören har han dock nekat till att ha sökt andra personer i lägenheten, liksom att han skulle haft för avsikt att döda även dem, säger Kontio.

Före gärningen hade den misstänkte använt lungnande mediciner samt designdroger. Enligt Kontio är det möjligt, att användningen av mediciner och droger samtidigt kan förklara mannens våldsamma beteende.

Den misstänktes nattliga färd in till Åbo har registrerats i trafikkameror och enligt utförda blodprov misstänks han även för rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.

Sinnesundersökning har utförts på den misstänkte

Den misstänkte har varit häktad sedan början av april. Den ursprungliga tidsfristen för att väcka åtal har varit i juli, men tidsfristen har förlängts två gånger.

Största orsaken till förseningen har dock berott på att den misstänkte genomgått sinnesundersökning. Datum för väckande av åtal är nu satt till den 23.11.2021.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Åbo