Förundersökningen av en omfattande brottshelhet gällande införsel av amfetamin är avslutad

Utgivningsdatum 20.1.2022 10.01 | Publicerad på svenska 26.1.2022 kl. 11.46
Nyhet

Polisen i Östra Nyland har slutfört förundersökningen av en omfattande brottshelhet gällande införsel av amfetamin.

Utifrån förundersökningen misstänks en organiserad kriminell grupp bestående av finländska och estniska personer ha anskaffat i flera omgångar sammanlagt cirka 165 kg amfetamin från Nederländerna i syfte att smuggla ämnena via Estland till Finland. 

Drogernas värde i gatuhandeln över fyra miljoner euro

– Värdet i gatuhandeln i Finland för denna mängd skulle ha varit över fyra miljoner euro. Polisen lyckades dock beslagta hela det största narkotikapartiet innehållande 113 kg amfetamin och 103 g kokain, som gruppen skaffat i september 2021. Beslaget är ett av de största, om inte det allra största beslaget av amfetamin som gjorts på en gång i anslutning till brottsfall som polisen i Finland utrett, berättar kriminalkommissarie Mikko Minkkinen.

Före beslaget av vad som blev det sista partiet, misstänks gruppen ha fört in i Finland sammanlagt över 50 kg amfetamin i tre partier. Dessa partier hade gruppen även hunnit distribuera vidare i sin helhet. Av dessa partier lyckades polisen beslagta ytterligare totalt cirka 3 kg av personer som misstänks ha agerat återförsäljare av amfetaminet i Finland och Estland.

– De 116 kg amfetamin som polisen beslagtog motsvarar cirka 580 000 doser amfetamin och genom beslaget förhindrade polisen att de kom ut på marknaden i Finland, fortsätter Minkkinen.

Sex personer misstänks ha stått bakom organiserandet av införseln av amfetamin

Den kriminella grupp som organiserade importen av amfetamin misstänks ha bestått av sex personer, och två finländska män födda -91 och -92 misstänks ha agerat som gruppens ledare och samtidigt som beställare/ägare av amfetaminet. Männen misstänks ha samlat in pengarna som behövdes för att köpa narkotikan och sedan bytt ut dem mot kryptovaluta, med vilken narkotikapartierna betalades till leverantören i Holland. Utifrån de uppgifter som framkommit under förundersökningen har pengar för att betala narkotikapartierna bland annat tagits från medlen för ett företag inom logistikbranschen som administreras av den ena av de huvudmisstänkta.

De övriga misstänkta medlemmarna av gruppen är estniska medborgare, av vilka en del är bosatta i Finland. De misstänks ha agerat i gruppen som arrangörer av smugglingen och även för att ha förvarat och distribuerat amfetaminet. Utöver medlemmarna i den kriminella gruppen är totalt 10 andra personer misstänkta för grova narkotikabrott eller medhjälp till dem och/eller penningtvätt.

Ett nära internationellt samarbete och samarbete med åklagaren gav resultat

Ett omfattande internationellt samarbete och ett mycket nära samarbete med åklagarna vid åklagarmyndigheten i Södra Finland har varit exceptionella i utredningen av brottshelheten. 

Under utredningen arbetade polisen och åklagarna i nära samarbete med Europol och med polisen i Holland och Estland. Även beslaget av det största narkotikapartiet innehållande 113 kg amfetamin var resultatet av ett mycket nära internationellt myndighetssamarbete. Exceptionellt i samarbetet med myndigheterna var t.ex. det att polisen i Holland förmedlade i realtid uppgifter om sina observationer till polisen i Finland när de fokuserade övervakningen på medlemmarna av den kriminella gruppen i Holland. Utifrån den information som erhölls kunde polisen i Finland fatta beslut om åtgärder som myndigheten i Holland utförde på begäran av polisen i Finland. Detta ledde till beslaget och gripandet av personen som misstänktes vara smugglaren. Som en följd av motsvarande samarbete mellan polisen i Estland och i Finland greps två av de personer som arrangerade smugglingen i Holland genast när de återvände till Estland från Holland. Därefter greps de finländska personer som misstänktes vara ledare för den kriminella grupp och som beställt amfetaminet, i Finland. Ett annat exceptionellt drag i fallet är även bl.a. det att det föreligger misstankar om att 2 kg av det amfetamin som gruppen förde in i landet har smugglats från Finland till Estland. I allmänhet har riktningen varit den motsatta i de förundersökningar som polisen i Finland utfört.

Huvudansvaret för utredningen av brottshelheten hos polisinrättningen Östra Nyland

– Trots omfattande internationellt samarbete har utredningen av brottshelheten letts av polisinrättningen Östra Nyland och förundersökningen av alla utom en av de personer som misstänks för brotten har utförts och förts till åtalsprövning i Finland. Utredningen av fallet pågick i över sex månader och förundersökningsmaterialet omfattar omkring 3500 sidor. Förundersökningen slutfördes och gick vidare till åtalsprövning tidigare i veckan, sammanfattar Minkkinen.