Förundersökningen gällande Försörjningsberedskapscentralens förfarande vid skyddsutrustningsaffärerna går till åtalsprövning

Utgivningsdatum 29.4.2021 8.00
Nyhet

Centralkriminalpolisen inledde i maj 2020 en förundersökning om det interna förfarandet inom Försörjningsberedskapscentralen (FBC) då skyddsutrustning skaffades. Polisen har utrett FBC-anställdas roll i samband med skyddsutrustningsaffärerna. Förundersökningen är nu färdig och ärendet går till åtalsprövning.

Förundersökningen hänför sig till affärer då FBC av varuleverantörer beställde andningsskydd, som skulle skydda mot coronaviruset. Tre personer är misstänkta för missbruk av förtroendeställning.

– Vid förundersökningen utreddes om andningsskyddsanskaffningen som gjorde p.g.a. pandemisituationen gjordes i strid med bestämmelserna om anskaffningar och om Försörjningsberedskapscentralen därigenom orsakades skada, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Mikko Laaksonen vid Centralkriminalpolisen.

Flera FBC-anställda och personal vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet hördes under förundersökningen som vittne.

I samband med andningsskyddsaffärerna utreds också ett grovt bedrägeri

Förundersökningen gällande andningsskyddsaffären mellan varuleverantören och FBC är ännu inte färdig. CKP utreder saken som misstänkt grovt bedrägeri, två personer är misstänkta.

– Avsikten är att förundersökningen gällande bedrägeriet ska vara färdig före semestertiderna. De åtgärder som behövs för förundersökningen har i praktiken redan vidtagits, berättar Laaksonen.

Under utredningen beslagtog polisen tillgångar till ett värde av sammanlagt över tre miljoner euro och två värdefulla bilar. Helsingfors tingsrätt har med sitt beslut förlängt tidsfristen för väckande av åtal till augusti 2021.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter