Förundersökningen gällande omfattande narkotikahandel i nätverket TOR är färdig - tammerforsynglingar misstänks ha skaffat ett amfetaminparti på hundra kilo och spridit narkotikan i Finland

Utgivningsdatum 30.7.2021 9.00
Nyhet

Vid förundersökningen utreddes misstänkta grova narkotikabrott mellan december 2020 och mars 2021. Polisen tog i beslag ungefär 90 kilo av det parti på hundra kilo amfetamin som de misstänkta hade skaffat sig.

Polisinrättningen i Inre Finland och Centralkriminalpolisen har avslöjat och utrett de misstänktas omfattande och organiserade spridning av amfetamin i nätverket TOR. Tre män från Tammerfors som är födda i slutet av 1990-talet misstänks från och med december 2020 ha sysslat med narkotikahandel i nätverket TOR. Polisen misstänker också att en fjärde man, också han en Tammerforsbo i tjugoårsåldern, senare kom med i verksamheten. Förutom de fyra personer som är misstänkta för narkotikaspridningen utreddes också flera köpares aktiviteter. 

Enligt förundersökning tog de misstänkta i december 2020 i Hausjärvi emot amfetaminpartiet på hundra kilo av en internationella kriminell organisation som hade skaffat narkotikan till Finland. De misstänkta transporterade partiet till en misstänkts bostad i Tammerfors och till terränggömmor i närheten av Tammerfors och började sälja narkotikan i nätverket TOR. Enligt förundersökningen hade de misstänkta kontakt med köparna via en handelsplats i nätverket TOR med e-post och en snabbmeddelandeapplikation. Narkotikan levererades till köparna med hjälp av terränggömmor och posten. 

– De misstänktas verksamhet var organiserad och yrkesmässig och de hade bestämda roller och ansvarområden beträffande skötseln av narkotikahandeln. De misstänkta skapade sidor i nätverket TOR och använde olika pseydonymer och marknadsförde amfetaminet där och rekryterade nya personer som skulle hjälpa dem med narkotikaaffärerna. Trots att verksamheten var yrkesmässig hade de misstänkta ingen färdig kundkrets vilket gjorde att det var svårt att sälja narkotikan, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Hans Fagerström vid Centralkriminalpolisen.

Nästan hela partiet på hundra kilo beslagtogs

Polisen kom de misstänkta på spåret efter den första annonsen som publicerades i nätverket TOR. Under förundersökningen beslagtog polisen i de misstänktas bostäder och terränggömmor sammanlagt 90 kilo stark amfetamin. Värdet på det beslagtagna amfetaminet beräknas i gatuhandeln vara över fyra miljoner euro. Största delen av beslagen gjordes i mars 2021 då polisen beslagtog sammanlagt ca 77 kilo amfetamin i tre terränggömmor i Tammerforstrakten.
Den brottsliga verksamheten upphörde i och med polisens beslag och gripanden vårvintern 2021. Under våren planerade två av de misstänkta införsel av ett nytt narkotikaparti, men polisen hindrade planerna innan de realiserades.

Polisen grep en person misstänkt för spridning av narkotika i februari och tre i maj. Ett av gripandena i maj gjordes i ett land utanför EU med stöd av en internationell efterlysning. En av de största narkotikaköparna greps i juni. Hen är fortfarande häktad. Sammanlagt har elva personer varit gripna under förundersökningen, fyra är fortfarande häktade misstänkta för grovt narkotikabrott. En huvudmisstänkt misstänks också för riksgränsbrott och en annan person för medhjälp till riksgränsbrott.

– Polisen lyckades snabbt identifiera de misstänkta och effektivt hindra narkotikaspridningen. Nästan hela amfetaminpartiet på hundra kilo har tagits i beslag. De som startade den här narkotikahandeln hade ingen nämnvärd kriminell bakgrund. Enligt förundersökningen skapade de kontakter med yrkeskriminella på nätet och skuldförhållanden har uppstått. De misstänkta tycktes ha en felaktig uppfattning om att narkotikahandel i det dolda nätet ligger utom räckhåll för lagövervakande myndigheter. De misstänkta trodde tydligen också att resa till ett land utanför EU skyddar dem mot följderna av den kriminella verksamheten, säger Fagerström.

Förundersökningen lämnas i början av augusti till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.