Pohjolakodin toimintaan liittyvä esitutkinta on valmistunut

28.1.2021 9.30
Uutinen

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella sijaitsevan koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Apulaisoikeusasiamies teki poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018 sen jälkeen, kun oli tehnyt tarkastuskäynnin Pohjolakotiin ja tehnyt selvitystä vaativia havaintoja vuosien 2013- 2019 välillä.

Poliisi on esitutkinnan aikana tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi on lähetetty seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta ja 17:ssa tutkitussa tapauksessa on tehty esitutkinnan päätös, koska kyseisissä tapauksissa ei esitutkinnan perusteella ole syytä epäillä rikosta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen ja kunnianloukkaus. 

Esitutkinnassa on selvitetty myös, onko Pohjolakodin henkilöstöön kuuluvat henkilöt mahdollisesti syyllistyneet työturvallisuus- tai virkarikoksiin laiminlyömällä työntekijöiden perehdytys-, ohjaus- tai valvontavelvollisuuden. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi selkeitä puutteita näissä asioissa. Mahdolliset työturvallisuusrikokset ovat vanhentuneita. 

Esitutkinnassa rikoksesta epäillyn asemassa kuullut eivät ole virkarikossäännöstön tarkoittamalla tavalla julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä hoitaessaan perehdytys-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Pohjolakodin henkilökunta on työsuhteessa Pohjolakotiin. He eivät ole virkasuhteessa. He kuitenkin käytävät julkista valtaa virkamiehinä rikoslain tarkoittamalla tavalla lastensuojelulain rajoitustoimivaltuuksia käyttäessään. 

Esitutkintamateriaali on suurelta osin salassa pidettävää. Salassapito perustuu julkisuuslain 24 § 1 mom. kohtiin 3, 25 ja 26.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen
esitutkinta
keskusrikospoliisi
rikosasiat