Grovt djurskyddsbrott - avlivning av får utan bedövning

19.1.2021 14.32
Nyhet

På grund av missförhållanden som uppmärksammats vid djurskyddsmyndigheternas granskningar har det inletts en förundersökning, där en medelålders man från Österbotten misstänks ha gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott.

Mannen misstänks ha slaktat får så att avblodningen har skett genom att skära upp strupen på levande, obedövade får. Denna typ av avlivning är rått och grymt och förorsakar djuret onödig plåga och lidande.  

Den aktiva förundersökningen inleddes för över ett halvt år sedan beräknas pågå ännu i flera månader. Under förundersökningens gång har polisen utfört intensivt samarbete med livsmedelsverket.  

Den huvudmisstänkta har under förundersökningens gång suttit häktad och fyra andra misstänkta har suttit gripna eller anhållna. Därtill misstänks nästan tio fårhållare för medhjälp till grovt djurskyddsbrott. De misstänks ha möjliggjort den olagliga slakten bl.a. genom att sälja får till den huvudmisstänkta, samt genom att upplåta utrymmen för olaglig slakt. En del av slakten har därtill genomförts på andra ställen än på fårgårdar.
Förundersökningen omfattar över 1300 får som slaktats med olagliga metoder under åren 2016-2020. Det olagligt sålda köttet misstänks i huvudsak ha sålts till privata användare runt om i Finland, i främsta hand vid västkusten.  

Med anledning av hur fårköttet hanterats misstänks hälsobrott, risk för spridning av djursjukdomar samt brott mot lagen om system för identifiering av djur. Med anledning av hur slaktrester förstörts misstänks miljöförstöring. Slaktresterna borde ha transporterats till en hanteringsanläggning som är godkänd för att förstöra resterna. 

Enligt livsmedelsverkets fårregister har fåren i huvudsak märkts som sålda som levande till en person som inte på åratal haft får och som enligt registret inte längre verkar som djurhållare. Den huvudmisstänkta har använt ifrågavarande gårds gårds-ID för inköp av får. 

Att lagligt kunna slakta får för eget behov förutsätter att djuret bedövas och att slaktningen sker på hemgårdens djurhållningsplats. Den huvudmisstänkta har ingen djurhållningsplats. 

Tingsrätten i Österbotten tar idag beslut om att försätta egendomen för två av de misstänkta i kvarstad.

I förhören har den huvudmisstänkte berättat sin egen version av händelserna, som till stora delar avviker från bevismaterialet. 

Om du har information om olaglig avlivning och slakt av får, vänligen förmedla dessa till polisen på adressen: [email protected] 
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Österbotten
Polisinrättningen i Österbotten
djurskyddsbrott
förundersökning