Grovt djurskyddsbrott - avlivning av får utan bedövning

23.6.2021 13.02
Nyhet

Enheten för utredning av ekonomiska brott vid Polisinrättningen i Österbotten har blivit klar med förundersökningen i ett omfattande ärende gällande avlivning av får, där det på basen av förundersökningen misstänks att ca. 2500 får har avlivats utan bedövning.

Under förundersökningen har gärningstidpunkten utvidgats från att i den ursprungliga undersökningsbegäran ha varit åren 2016 - 2020 till att gälla åren 2003 - 2020. Samtidigt har antalet får ökat från det ursprungliga ca 1000 får till ca 2500 får. Regionalt har både gärningen och gärningsorterna utvidgats att gälla får, som har köpts och avlivats förutom i Österbotten också i norra och mellersta Finland. 

Händelserna som ledde till undersökningsbegäran började, då kommunens veterinär och miljö- och hälsovårdsdirektören gjorde observationer på en fårfarm i slutet av år 2018. Man misstänkte att en man som bor i landskapet Österbotten avlivade får på så sätt, att avblodningen som leder till att fåret dör har gjorts på levande djur genom att skära upp djurets hals utan bedövning. Det här sättet att avliva djur anses som grymt och obarmhärtigt, eftersom man anser att djuret förorsakas onödigt lidande och smärta. 

På basen av utredningarna som gjordes efter regionförvaltningsverkets utredningsbegäran utvidgades helheten och Livsmedelsverket gjorde också själv en utredningsbegäran i ärendet i slutet av år 2020. På basen av utredningsbegäran fanns det skäl att misstänka, att man hade sålt får från gårdar till informella personer, och att fåren hade avlivats på ett sätt som strider mot lagen. Fårköttet hade sålts som livsmedel utan behörig övervakning eller granskningar, varför man förutom grovt djurskyddsbrott också misstänkte hälsobrott, registeranteckningsbrott och brott mot lag om ett system för identifiering av djur. Man har bedömt att vinningen av fårköttsförsäljningen är över 200 000 euro i brutto och över 100 000 euro i netto. 

Genom tingsrättens beslut har man av brottsvinningen fått ca 30 000 euro i kvarstad. Polisen har dessutom beslagtagit fordonet och släpvagnen som använts vid transporten av fåren samt annan slaktutrustning.   

Man misstänker att biprodukterna av de sålda fåren dvs. slaktavfallet har bortskaffats olagligt. Biprodukterna borde enligt biproduktförordningen ha transporterats till en godkänd bearbetningsanläggning, men det här har inte gjorts. Man har i förundersökningen inte fått klarlagt biprodukternas slutliga placeringsplats, men gällande bortskaffningen av biprodukterna finns det skäl att misstänka grov miljöförstöring samt förorsakande av fara för spridning av djursjukdomar. Gällande bortskaffningen av slaktavfallet misstänks att man sparat tusentals t.o.m. tiotusentals euro. 

Mannen som är huvudmisstänkt för brotten har varit häktad under förundersökningen. Två andra personer, vilka har betydligt mindre andel i brotten, har varit anhållna.  För medhjälp till grovt djurskyddsbrott har dessutom sex personer varit gripna. Allt som allt har man under förundersökningen hört 34 personer som misstänkta för medhjälp till grovt djurskyddsbrott och övriga brottsbenämningar. Största delen av dem är fårfarmare. Beträffande sex av dem har man redan under förundersökningen gjort beslut om att de inte är delaktiga i brotten. I förundersökningsprotokollet finns allt som allt 88 brottsbenämningar. 

Förundersökningsprotokollet har i början av juni sänts till förfarandet för avslutande utsagor.      
 

Brott och utredning Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Österbotten
Polisinrättningen i Österbotten
djurskyddsbrott
förundersökning