Händelseförloppet i anslutning till dödsfallet i Iso Omena har klarnat

Utgivningsdatum 11.1.2023 15.28 | Publicerad på svenska 12.1.2023 kl. 14.37
Nyhet

Polisen har fått mer information om fallet i Iso Omena den 7 januari utifrån inspelningar från övervakningskameror och den rättsmedicinska obduktionen.

I förundersökningen har utgångsläget i fallet klarnat med hjälp av de inspelningar från övervakningskameror som polisen har fått. En videoupptagning visar att kvinnan promenerade i gången i köpcentret när hon mötte två ordningsvakter. Ordningsvakterna hade tidigare underrättats om att kvinnan misstänktes ha trakasserat en annan kund.

Ordningsvakterna stoppade kvinnan och efter ett kort samtal började de leda ut henne ur köpcentret. Efter detta användes maktmedel och detaljerna i anslutning till denna situation reds ut i förundersökningen.

Polisen vill betona att ingen butik i köpcentret är förknippad med det aktuella fallet.

Polisen har fått ett preliminärt utlåtande från den rättsmedicinska obduktionen

Enligt det preliminära rättsmedicinska utlåtandet som getts för förundersökningen dog kvinnan inte av kvävning. Polisen ger ingen närmare information om dödsorsaken eftersom uppgifterna som gäller utredande av dödsorsak är sekretessbelagda.

Polisen undersöker fortfarande fallet som dödsvållande.

Polisen fortsätter förundersökningen med förhör och genom att inhämta utlåtanden

Polisen i Västra Nyland har hört ett stort antal personer i ärendet, bland annat väktare och vittnen som bevittnade situationen. Polisen känner också till vem som kallade på väktarna. Polisen har fått tag på personen och kommer att förhöra honom under de närmaste dagarna.

Förundersökningen fortsätter med förhör och inhämtande av expertutlåtanden. Även inspelningar från övervakningskameror och videoupptagningar som ögonvittnen har lämnat in analyseras fortfarande.

I detta skede har polisen ingenting annat att berätta. Polisen ger mer information när utredningen har framskridit.

Brott och utredning Esbo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland