Hemlarm och felaktig användning av fyrverkeripjäser sysselsatte polisen i Västnyland under nyåret

3.1.2022 12.59 | Publicerad på svenska 4.1.2022 kl. 14.19
Nyhet

Nyåret firades mestadels hemma på grund av coronaepidemin, vilket syntes i polisuppdragen i Västnyland. Restaurangerna som vanligtvis förknippas med nyåret sysselsatte inte polisen nästan alls. Efter festligheterna var det bland annat trafiken som påkallade polisens uppmärksamhet.

Mellan fredag och lördag hade polisen en bråd natt med över 180 uppdrag. Många uppdrag gällde fyrverkeripjäser och eldsvådor de orsakat samt berusade personer som påträffats utomhus. 

– Polisen fick också anmälningar om våld i hemmet och om slagsmål vilket höll de poliser som var på arbetet sysselsatta långt in på morgonen. Veckoslutets uppdrag sysselsatte inte endast poliserna på fältet, utan också brottsutredningen mycket, berättar överkommissarie Jussi Päivänsalo. 

När festandet och smällandet från raketerna lugnade ner sig övervakade polisen under veckoslutet den allmänna ordningen och säkerheten runtom i Västnyland. Den vintriga väderleken krävde också trafikövervakning.

Exempelvis i trakten kring Vichtis och Högfors ingrep polisen bland annat i så kallad sladdkörning som invånarna regelbundet meddelar polisen om. Sladdkörning så att bilens bakända sladdar åt olika håll kan såväl i trafiken som exempelvis på parkeringsplatser orsaka farliga situationer både för dem som sitter i bilen som för dem som rör sig i närheten. 

– Våra patruller skrev på söndagen sex gånger ut böter för äventyrande av trafiksäkerheten till följd av sladdkörning och två förare meddelades temporärt körförbud, eftersom deras gärningar tydde på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten, berättar överkommissarie Aapo Isoaho. 

Ytterligare gav polispatrullerna anmärkningar för bilar med dåligt rengjorda fönster och för snöiga bilar.

– En del hade också kommit på idén att hänga upp ”julljus” antingen inne i bilen eller på utsidan. Också i de här fallen gav polisen anmärkningar och lät avlägsna ljusen, berättar Isoaho.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Västra Nyland
allmän ordning
trafikövervakning