Hemutryckningar, grovt rattfylleri och höga hastigheter i trafiken i Östra Nyland

Utgivningsdatum 27.9.2022 15.05 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 10.43
Nyhet

Förra veckan var polisen i Östra Nyland sysselsatt med bland annat hemutryckningar, rattfyllerister och fartdårar i trafiken. Polisen ber också om iakttagelser från ögonvittnen om det allvarliga våldsdådet som ägde rum i Vanda 21.9.2022.

Knivhuggning i Vanda - polisen ber om iakttagelser av ögonvittnen

Förra veckan på onsdagen den 21 september 2022 omkring klockan 19.55 ägde ett allvarligt våldsdåd rum i Myrbacka i Vanda, där offret fick skador som krävde sjukhusvård.

– Målsäganden hade knivhuggits flera gånger i överkroppen på en gångbro i korsningen mellan Eldstadsstigen och Kopparbergsvägen i Myrbacka. Det finns flera ögonvittnen till händelsen, berättar kriminalkommissarie Tero Tyynelä.

Offret hade varit på väg hem när hen hade attackerats bakifrån av en hittills okänd gärningsman. Våldsdådet har flera ögonvittnen. Enligt observationer var den misstänkte gärningsmannen en ljushyad, smärt man, cirka 170 cm lång med mustasch. Den misstänkte var klädd i svarta kläder. 

– Vi utreder det här grova våldsdådet som dråpförsök. Under vittnesförhören har vi fått en bra uppfattning över händelseförloppet och vi har tillgång till inspelningar från övervakningskameror i närområdet. Vi ber alla som vet något om fallet att lämna in sin information till polisen på 050 3999 026. All information som hjälper till att hitta den misstänkte är viktig för oss, fortsätter Tyynelä.

En höstvecka ute på fältet - uppdragen var koncentrerade till veckoslutet

Förra veckan följde antalet uppdrag fortfarande höstliga mängder, och under veckan utfördes i Östra Nyland lite under 1900 olika polisuppdrag. Uppdragen var koncentrerade till nattskiften under helgen , och alla patruller hade arbete fram till småtimmarna.

– Antalet hemutryckningar, speciellt uppdrag som gällde familjevåld och störande personer, uppvisade en liten ökning, berättar kommissarie Kimmo Klemetti.

Jämfört med föregående vecka noterades ingen förändring i det totala antalet rattfyllerifall, men fallen av grovt rattfylleri ökade med nästan en tredjedel. Förra veckan registrerades 17 fall av grovt rattfylleri. Antalet misshandelsfall ökade också något förra veckan. 

Olika uppdrag orsakade av ungdomssamlingar och flera gruppkörningar ledde som vanligt till olika slag av överdrifter, sammanfattar Klemetti.

Häftiga fortkörningar uppmättes i Borgå

Under förra veckan påträffade polisen några förare i trafiken i Borgåregionen för vilka uppmättes kännbara överhastigheter. Av dem kan vi nämna en förare som påträffades på Borgåleden för vilken en hastighet på 183 km/h uppmättes i ett område där begränsningen är 120 km/h. – Föraren misstänks ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Polisen tog hand om förarens körkort. Ytterligare är ett par andra förare misstänkta för äventyrande av trafiksäkerheten.

Övervakning av fiske och sjötrafik i Borgå och Sibbo

– I samband med fiskeövervakningen i Borgå å påträffades tre fiskare som saknade det särskilda fisketillstånd som krävs i området. De bötfälldes för otillåtet fiske och fiskeredskapen som de använde beslagtogs av polisen, berättar kriminalkommissarie Freddie Cederlund.

– Under övervakningen av sjötrafiken som utfördes i Sibboviken blev vi tvungna att skriva ut flera bötesyrkanden till båtförare, den vanligaste orsaken var bristfällig utrustning. I de flesta fallen saknades det flytvästar eller brandsläckare i båtarna, fortsätter Cederlund.

Gruppkörningar orsakade många uppdrag för polisen

Under helgen orsakade samlingsevenemang för bilförare inom polisinrättningens område flera uppdrag för patrullerna.

– Vid en gruppsammankomst med cirka 100-200 bilar som hölls i Rödsand i Vanda på fredagen den 23 september gjorde sig förarna skyldiga till störande körning och farligt trafikbeteende i samband med det. En likasinnad sammankomst ordnades också i Tusby, i centrum av Skavaböle, berättar överkommissarie Timo Leppälä.

Polisen var tvungen att ingripa i trafikbrott som begicks av deltagarna, bland annat på Tusbyleden, Ring III och i centrum av Skavaböle. 

– Två förare misstänks ha gjort sig skyldiga till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och i båda fallen påfördes förarna även körförbud. I det ena fallet körde föraren 154 km/h på Tusbyleden i ett område där hastighetsbegränsningen är 100 km/h och i det andra fallet sladdade föraren av en fyrhjulsdriven 600 hästkrafters sportbil med avsikt på en gata i centrum av Skavaböle, vilket utgjorde en fara för den övriga trafiken. Utöver dessa påförde polisen tre andra körförbud för fortkörning. Sammanlagt beslagtog polisen hisnande 17 körkort under veckoslutet, och av en förare beslagtogs ytterligare en radardetektor, fortsätter Leppälä.

Polisen utredde gärningsmannen till två brottsliga gärningar som ägde rum i Kivistö

Söndagskvällen den 4 september 2022 inträffade två fall i Kivistö i Vanda, där en person misstänks ha följt kvinnor till deras hemadresser och attackerat dem i trappuppgången. I båda fallen lyckades offren själva komma loss ur situationen. Den ena målsäganden ringde nödcentralen direkt efter dådet och målsäganden i det andra fallet anmälde gärningen till polisen med en elektronisk brottsanmälan.

– De misstänkta gärningarna inträffade inom mindre än en timme från varandra. Den misstänkte gärningsmannen var tidigare okänd för målsägandena och det fanns knappt med signalement på honom, eftersom mannen hade närmat sig kvinnorna bakifrån och snabbt avlägsnat sig från platsen efter gärningen, berättar utredningsledaren, kriminalkommissarie Matti Latvala.

– Genom polisens egna högklassiga och aktiva utredningsåtgärder utreddes den misstänktes identitet dock snabbt och han kunde gripas och tas in till förhör. Den misstänkte har varit samarbetsvillig under förhöret och vi har nu en god uppfattning av händelseförloppet.  Förundersökningen av fallen är fortfarande inte helt avslutad, fortsätter Latvala.

Tidigare dömd beställningsbedragare fortsatte med sin verksamhet

Polisen har gripit en efterlyst person som misstänks för nätbedrägerier. Hen har nu förhörts i ett 30-tal öppna brottmål. Förundersökningen kommer att slutföras och överlämnas till åklagaren för åtalsprövning inom de närmaste månaderna.

– Nätbedragare sysselsätter ständigt polisen och det verkar som att domarna från tidigare serier av bedrägerier inte har varit tillräckliga för att bryta allas brottsspiral. I de här serierna handlar det i allmänhet om bedrägerier på några tior eller hundringar, berättar kriminalkommissarie Krista Vallila. 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet